Na targach wrocławskich ponownie zostaną przyznane Kryształy Turystyki

Targi to doskonała okazja do wyróżnienia i nagrodzenia wyjątkowych przedsięwzięć. W tym roku we Wrocławiu kolejny raz przyznane zostaną Kryształy turystyki. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w czterech kategoriach.

Nagroda „Kryształ Turystyki” rozdana zostanie w czterech kategoriach:

1. Produkt regionalny

Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty spożywcze jak i inne – np. dekoracyjne.

2. Atrakcja turystyczna

Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

3. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym

Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami regionalnymi, festiwale podróżnicze, imprezy turystyczne.

4. Aktywności turystyczne zwiększające świadomość ekologiczną

Na przykład w formie warsztatów, prelekcji, spacerów edukacyjnych, itd., które zwiększają świadomość ekologiczną uczestników.

Organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę branży turystycznej oraz jej odbiorców na ciekawe projekty turystyczne. Często możemy się spotkać z sytuacją, iż pewne miejsca, atrakcje lub wydarzenia nie są promowane wystarczająco, część z nich postrzegana jest jeszcze przez pryzmat dawnych lat, a tymczasem one mocno się zmieniły.

Udział w konkursie będzie również szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają od organizatora m.in. stoisko targowe, do wykorzystania podczas następnej edycji targów, a od współorganizatora – portalu WaszaTurystyka.pl, voucher reklamowy o wysokiej wartości.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 19 lutego 2023 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia mogą przesyłać sami zainteresowani, jak i osoby trzecie zgłaszając inne podmioty lub osoby.

Więcej na http://mttwroclaw.pl/krysztal-turystyki/

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.

Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz portal Waszaturystyka.pl.

Już na początku marca 14.edycja Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu