Minister Turystyki Chorwacji: jesteśmy skazani na sukces

archiwum Chorwacka Wspólnota Turystyczna

Ubiegły 2016 rok był fantastyczny pod względem przychodów i wyników ruchu turystycznego – powiedział w rozmowie z przedstawicielem portalu WaszaTurystyka, Gari Cappeli, Minister Turystyki Republiki Chorwacji.

Adam Gąsior: Panie Ministrze, jakie są Pana najważniejsze cele po objęciu funkcji Ministra Turystyki Republiki Chorwacji?

Gari Cappelli: Naszym głównym celem jest oczywiście ten, który definiuje również Narodowa Strategia Rozwoju Turystyki do 2020 roku, czyli wejście na sam szczyt, względnie do 20 najbardziej konkurencyjnych kierunków na świecie. Chorwacja już dziś jest bardzo popularnym kierunkiem letnim dla turystów z całego świata, a szczególnie Europejczyków, wśród których są oczywiście również turyści z Polski, jednak chcemy nasz kraj uplasować wśród kierunków turystyki całorocznej. Znani jesteśmy jako kraj słońca i morza, ale jesteśmy też czymś więcej. Jesteśmy krajem bogatej historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego, mamy liczne zamki i inne zachowane obiekty zabytkowe, które warto zobaczyć. Posiadamy autochtoniczną eno-gastro ofertę, dużą ilość zachowanych parków przyrody i parków narodowych, jedyne w swoim rodzaju trasy rowerowe, wysokiej jakości wellness i inne liczne atrakcje, które powinny stać się powodem przyjazdu do naszego kraju. Wszystko to, co wymieniłem oferowane jest na całym terenie Chorwacji, szczególnie w kontynentalnej części, która jest obecnie słabiej rozwinięta pod względem turystycznym, dlatego mój nacisk będzie oczywiście kładziony na rozwój właśnie turystyki w kontynentalnej części, ponieważ jest to świetny sposób na przedłużenie sezonu turystycznego poza miesiące letnie.
Oczywiście przy poszerzaniu ilości atrakcji turystycznych, będziemy dalej pracować nad podwyższaniem jakości ofert poprzez zwiększenie ilości hoteli o wysokim standardzie, ale jednocześnie będziemy wzmacniać również jakość usług. W ciągu kilku ostatnich latach sektor turystyczny Chorwacji przechodzi intensywny cykl inwestycyjny. Wiele inwestuje się w odnowę i budowę nowych hoteli, szczególnie 4 i 5 gwiazdkowych, zwiększa się ilość miejsc do cumowania dla łodzi i jachtów, wzbogacane są atrakcje w poszczególnych kierunkach dlatego postaramy się utrzymać to samo tempo rozwoju również w kolejnych latach.

AG: Jakie są ostatnie aktualne dane o przyjazdach i noclegach zagranicznych i krajowych turystów w Chorwacji w 2016 roku (prosimy o komentarz)?

GC: Ubiegły 2016 rok był fantastyczny pod względem przychodów i wyników ruchu turystycznego, zarówno w obiektach zakwaterowania jak i w czarterach żeglarskich uzyskano rekordowe 16,3 miliona przyjazdów i 91,5 miliona noclegów, co daje o 10 procent więcej przyjazdów i 14 procent, czy też 11 milionów więcej, noclegów w stosunku do 2015 roku! Analizując tylko liczbę turystów w obiektach komercyjnych i niekomercyjnych, w Chorwacji przebywało 15 milionów i 828 tysięcy gości (14 milionów zagranicznych), którzy ogółem zrealizowali 88 milionów i 223 tysięcy noclegów (78 milionów noclegów zagranicznych).
Jeżeli patrzymy na ruch turystyczny z systemu eVisitor według żupanii, najwięcej noclegów zrealizowano w Żupanii Istryjskiej (25 milionów), Żupanii Primorsko-goranskiej (17 milionów), Żupanii Splitsko-dalmatyńskiej (16 milionów), Żupanii Zadarskiej (11 milionów), Żupanii Dubrownicko-neretvańskiej (8,73 miliona), Šibenicko-knińskiej (6 milionów) i Licko-senjskiej (2,8 miliona).
W kontynentalnej części w mieście Zagrzebiu zrealizowano 1,9 miliona noclegów, a z żupanii kontynentalnych najwięcej noclegów ma Żupania Karlovacka (471 tysięcy). Śledząc ruch turystyczny zrealizowany na poziomie kierunków, najwięcej noclegów w 2016 roku zanotowano w Dubrowniku, następnie w Rvinju, Poreču, Medulinie, Umagu, Malim Lošinju, Crikvenici, Funtanie, Zagrzebiu i Novalji.

Również w tym roku najwięcej przyjazdów i noclegów zrealizowano z rynku niemieckiego, następne są Słowenia, Austria, Włochy, Polska, Czechy, Zjednoczone Królestwo, Słowacja, Holandia i Węgry. W segmencie zakwaterowania, najwięcej noclegów w hotelach zrealizowali goście z Niemiec, Austrii i Zjednoczonego Królestwa, a na kempingach najwięcej noclegów zrealizowali goście z Niemiec, Słowenii i Holandii, względnie goście z Niemiec, Polski i Czech, którzy zrealizowali najwięcej noclegów w kwaterach prywatnych.

Takie świetne wyniki turystyczne są efektem dobrej współpracy sektora prywatnego i publicznego oraz stałych inwestycji w turystykę. Ze względu na pozytywny wzrost inwestycji w tym roku, mamy powód do bycia optymistami i wierzę, że ruch turystyczny osiągnie pozytywny wzrost na poziomie około 3-4 procent.

AG: Jakimi działaniami zamierzacie wpływać na zwiększenie ilości przyjazdów i noclegów w okresie przed i poza głównym sezonem?

Przede wszystkim poprzez wzbogacenie atrakcji turystycznych w poszczególnych miejscach oraz wzmocnienie oferty turystycznej w kontynentalnej części, która ma oczywiście ogromny potencjał i może zaoferować turystom wiele atrakcji przez cały rok. Turystyka kontynentalna jest podstawą dla rozwoju turystyki całorocznej, co jest dla nas niezbędne, jeżeli chcemy utrzymać, czy też dodatkowo wzmocnić naszą konkurencyjność pod względem turystycznym. Ministerstwo Turystyki i ja osobiście poświęcimy temu w niedługim czasie szczególną uwagę i poprzez różne programy wspierające, będziemy kontynuowali finansowe wspieranie projektów i inicjatyw w całym kraju, z naciskiem na część kontynentalną.

Kiedy mówię o wzmacnianiu pozostałych atrakcji turystycznych, w pierwszej kolejności mam tu na myśli produkty takie jak turystyka uzdrowiskowa, kongresowa, gourmet lub na przykład turystyka przygodowa, a warunki do ich rozwoju mamy zarówno na wybrzeżu jak i w części kontynentalnej, tylko musimy temu poświęcić trochę więcej uwagi, energii i środków, które zainwestujemy w ich rozwój. Ponieważ chcemy przyciągać do Chorwacji turystów w trakcie całego roku, musimy do tego stworzyć odpowiednie warunki, względnie rozwijać poszczególne formy turystyki, które są atrakcyjne również poza miesiącami letnimi, nad czym będziemy oczywiście pracować i opierać przyszły rozwój.

A.G. A co z Polską? Ilu polskich turystów było w Chorwacji, w 2016 roku, ile zrealizowali noclegów (Pański komentarz)

GC: Goście z Polski są już od wielu lat jednymi z naszych najwierniejszych i najbardziej licznych turystów, za co chciałbym przy tej okazji Państwu podziękować. W ubiegłym roku turyści z Polski byli również wśród najliczniejszych narodowości na naszym wybrzeżu – zajęli 5 miejsce. W liczbach chodzi o 790 tysięcy turystów i 5,2 miliona noclegów w obiektach zakwaterowania i w czarterze żeglarskim, co stanowi wzrost o 10 procent jeśli chodzi o przyjazdy i o 14 procent jeśli chodzi o noclegi. Większość pobytów, prawie 70 procent, zostało zrealizowanych w lipcu i sierpniu, a czerwiec i wrzesień były tak samo ciekawy z 13 procentowym wynikiem. Ponad połowa turystów z Polski znajduje zakwaterowanie w kwaterach prywatnych, a hotele stanowią udział 24 procent, kempingi to 12 procent.

AG: Czy ma Pan dane o tym, które regiony w Chorwacji Polacy odwiedzali najczęściej w 2016 roku?

GC: Ponad połowa ogólnego ruchu turystycznego z Polski realizowana została na terenie Dalmacji środkowej. Najwięcej noclegów, nawet jedna trzecia lub 36 procent zrealizowano w Żupanii Splitsko-dalmatyńskiej, dalej jest Istria z 13 procentami, Żupania Primorsko-goranska z 12 procentami i Zadarska i Żupania Šibenicko-knińska z 11 procentami każda z nich. W Żupanii Dubrownicko-Neretvańskiej realizowanych jest około 8 procent pobytów, a na przykład w mieście Zagrzebiu zaledwie 3 procent. Jeżeli mówimy o najbardziej popularnych miastach wśród polskich turystów, na pierwszych trzech miejscach są Makarska z 217 tysiącami noclegów, Baška Voda z 206 tysiącami noclegów i Omiš ze 173 tysiącami noclegów, a ponad sto tysięcy zanotowały też Orebić, Vodice, Šibenik, Rogoznica, Podgora i Crikvenica.

AG: Czy w Chorwacji istnieją regiony, które Polacy odwiedzali częściej w 2016, a które wcześniej nie były aż tak popularne?

GC: Turyści z Polski najczęściej odwiedzają środkową Dalmację, czy też Żupanię Splitsko-dalmatyńską, Zadarską, Šibenicko-knińską i Istrię. W ubiegłym roku Chorwacja wprowadziła nowy system monitorowania turystów pod nazwą eVisitor, który umożliwia bardziej szczegółowy wgląd w ruch turystów z poszczególnych krajów, dlatego w tym roku będziemy mogli zrobić konkretne porównanie by monitorować trend zmian przepływu turystów.

AG: Czy może Pan wymienić najważniejsze inwestycje, które powinny zostać zrealizowane w turystyce, w 2017 roku?

GC: Z 800 milionów euro, na ile wyceniane są inwestycje planowane na ten rok, co stanowi około 130 milionów euro więcej niż w 2016 roku, najwięcej, tak samo jak w ubiegłym roku zostanie zainwestowane w sektor prywatny czyli w dalszą poprawę jakości obiektów, w nowe oferty oraz w budowę i odnowienie istniejących obiektów. W ubiegłym roku otwarto 40 nowych i odnowionych hoteli i tyle samo zapowiedziano na ten rok. Poza hotelami, otwarte zostanie pierwsze centrum konferencyjne w šibenickim Solarisie, kilka ‘family resortów’ i nowych kempingów, centrów interpretacyjnych i dla odwiedzających itd. Największym inwestorem indywidualnym w tym roku jest Valamar w miejscowości Rabac, ale inwestycje planowane są w całej Chorwacji, również w części kontynentalnej.

AG: Czy wspomniane nowe inwestycje będą miały wpływ na sposób i ewentualną zmianę działań promocyjnych miejscowości, względnie regionów po ich realizacji?

GC: Realizacja nowych inwestycji w miejscowościach, względnie poprawa jakości zakwaterowania w hotelach o wysokiej kategorii, na kempingach lub kwaterach rodzinnych powinna iść wraz ze wzrostem jakości atrakcji, co przewiduje również Strategia rozwoju turystyki do 2020 roku. Jeżeli chcemy, żeby poszczególne kierunki w sensie turystycznym wykorzystywały maksimum swojego potencjału, obok wysokiej jakości usługi musimy zaoferować wysokiej jakości atrakcje poprzez tworzenie nowej, ciekawej i innowacyjnej oferty, która turystom poza słońcem, plażą i morzem będzie mogła zaoferować dodatkowe przeżycia. Tutaj mam na myśli w pierwszej kolejności różne wydarzenia, ofertę w restauracjach i innych obiektach gastronomicznych, możliwości dobrych zakupów, parki tematyczne, trasy rowerowe, zabytki i kulturę i wszystkie pozostałe usługi dodatkowe i atrakcje, które mogą przyciągnąć i zatrzymać turystę, i tym samym mieć też pozytywny wpływ na wzrost ruchu i przychodów z turystyki.

AG: Zgodnie z planem na 2017 rok, które produkty turystyczne będą miały pierwszeństwo w promocji?

GC: Zgodnie z planowanym wzmacnianiem rozwoju turystyki w części kontynentalnej, oczywiście nacisk będziemy kładli na produkty turystyczne, które przeważają na tym terenie, a chodzi o turystykę uzdrowiskową, kongresową, kulturalną i gastro.

Dla mnie osobiście priorytetem jest rozwój turystyki uzdrowiskowej, ponieważ sam przekonałem się o sile i zaletach tego produktu dla rozwoju regionu. W zasadzie przed objęciem tej funkcji, aż przez 11 lat byłem burmistrzem miasta Mali Lošinj na wyspie Lošinj, które dziś jest synonimem wellness i turystyki uzdrowiskowej, a wśród turystów znana jest jako wyspa witalności. Waga i potencjał tego produktu opiera się o fakt, że według Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO) to najszybciej rosnąca gałąź turystyki z rocznym wzrostem od 15 do 20% na poziomie światowym. Turystyka uzdrowiskowa Chorwacji oczywiście obejmuje turystykę leczniczą, uzdrowiskową, Wellness i zdrowotną na wybrzeżu i w części kontynentalnej, która oczywiście ma największą przestrzeń do wzrostu. Przychody z turystyki uzdrowiskowej dziś wynoszą około 450 milionów euro, a potencjał przychodów, według szacunków oficjalnych, to nawet 1 miliard euro. Te dane jasno pokazują o ile jeszcze możemy wzmocnić ten segment. W naszym prawodawstwie określiliśmy wszystko w taki sposób, żeby ta forma turystyki mogła się rozwijać i podejmujemy również inne kroki w celu poprawy i wzmocnienia tego segmentu. W tym roku rozpoczęliśmy po raz pierwszy planowanie bezpośredniej promocji turystyki uzdrowiskowej. W ten sposób we współpracy z Chorwacką Izbą Gospodarczą i Chorwacką Wspólnotą Turystyczną uruchamiamy specjalny portal, na którym będziemy promować najlepszych przedstawicieli turystyki uzdrowiskowej pod wspólnym hasłem Croatia Full of health. Projekt ten obejmuje wystąpienia na specjalistycznych targach i konferencjach, co stanowi znaczący postęp w rozwoju i promocji turystyki uzdrowiskowej. Projekt ten planujemy rozpocząć od lutego. Również w Rovinju w marcu bieżącego roku spodziewamy się dużej konferencji Health Tourism Industry, która w ubiegłym roku odbyła się w Wiedniu, a podczas której odbył się również warsztat Hosted Buyers, na który zaproszeni byli kupcy usług turystyki uzdrowiskowej i zakwaterowania hotelowego z krajów wysyłających turystów.

Jednak poza uzdrowiskowymi, pozostałe produkty turystyczne, o których wspomniałem na początku, zaliczane są do dziesięciu wiodących produktów turystycznych Chorwacji zgodnie ze Strategią rozwoju turystyki do 2020 roku i są częścią 6 głównych produktów, które są promowane w ramach reklamowania Chorwacji jako kierunku PPS, czyli kierunku przed i po sezonie.

AG: Jakie są szacunki jeśli chodzi o przyjazdy i noclegi polskich turystów do Chorwacji w 2017 roku i czy ma Pan jakąś szczególną wiadomość, którą chciałby Pan przekazać polskim turystom?

GC: Według zapowiedzi przedstawicielstwa polskiego, Chorwacja w 2017 roku będzie popularnym kierunkiem w Polsce, przy wzroście, w pierwszej kolejności, przyjazdów indywidualnych, które stanowią obecnie 70 procent. Mamy pozytywne wskaźniki sprzedaży Chorwacji wśród agencji turystycznych i touroperatorów. Mimo że większość turystów z Polski przyjeżdża samochodami osobowymi, wzrost ruchu turystycznego w tym roku będą również wspierały dobre połączenia lotnicze Polski i Chorwacji. Tak więc w miesiącach letnich z Warszawy zostaną uruchomione połączenia z czterema miastami chorwackimi – Split, Zagrzeb, Zadar i Pula.

Tak jak już kilka razy podkreśliłem, Chorwacja jest naprawdę bogatym krajem turystycznym, który poza słońcem i morzem ma wiele innych rzeczy, które warto zobaczyć. Dlatego przy tej okazji chciałbym zaprosić turystów z Polski, żeby odwiedzili Chorwację, nie tylko w miesiącach letnich, by zobaczyli nasze góry, spróbowali tradycyjnych dań i dobrych win, zwiedzili zamki i chronione tereny przyrodnicze. Również, chciałbym od serca podziękować wszystkim, którzy przyjeżdżają do Chorwacji na urlop, szczególnie turystom, którzy są od lat wierni naszemu wybrzeżu. Każdy z was jest niewielką, ale ważną kroplą przy realizacji wszystkich pozytywnych wyników w turystyce i dlatego jesteście powodem, dla którego chcemy sprawić, aby nasz kraj był jeszcze lepszy i ciekawszy jako kierunek turystyczny.

Rozmawiał: Adam Gąsior

Minister Turystyki – Gari Cappelli
Gari Cappelli, od października 2016 roku Minister Turystyki w Rządzie Republiki Chorwacji. W 1984 roku został absolwentem Wydziału Morskiego w Rijece. Przed objęciem stanowiska ministra piastował także posadę Burmistrza Maleg Lošinja i Przewodniczącego Wspólnoty Turystycznej Miasta Mali Lošinj od 2005 roku. Był Prezesem Zarządu Jadranski luksuzni servisi, Dubrovnik oraz konsulem ds. gospodarczych w Konsulacie Generalnym Republiki Chorwacji w Republice Włoch, w Trieście. Pracował także jako Dyrektor oddziału RI Adria bank w Malim Lošinju i jako dyrektor Agencji Turystycznej Cappelli, której był założycielem. Mówi biegle po angielsku, niemiecku i włosku.
W czasie jego pracy na stanowisku Burmistrza Malego Lošinja, poprzez szereg swoich działań zainicjował rozwój zarządzania kierunkiem turystycznym na Lošinju i w Chorwacji oraz na archipelagu lošinskim, czyli kierunku turystyki całorocznej. Wspólnota Turystyczna Miasta Mali Lošinj pod jego przewodnictwem stała się członkiem stowarzyszonym Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO) i pełnoprawnym członkiem Sieci informacyjnej UNWTO, a w 2015 roku Mali Lošinj otrzymał prestiżowe wyróżnienie Światowej Organizacji Turystycznej za projekt „Zapachy i smaki Lošinju” w dziedzinie innowacji w polityce publicznej i władzy.
Ponadto był posłem 6 kadencji Chorwackiego Saboru, wówczas pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Turystyki, był członkiem Komisji Transportu i członkiem Rady Wyspiarskiej. W okresie od 2007 do 2011 roku był zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Jadroliniji. Funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Turystyki Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej pełni od 2012 roku.