Litwa – wzrost liczby gości w II kwartale

AG

Liczba turystów, którzy odwiedzili Litwę w II kwartale tego roku wyniosła 663,4 tys. I była wyższa o 4,8 proc. niż w analogicznym okresie 2014 roku. Turystów z krajów Unii Europejskiej odnotowano 229 700 (wzrost o 5,9 proc.), z krajów spoza UE – 148 500 (spadek o minus 6,1 proc.).
Z poszczególnych krajów, najwięcej było turystów z Niemiec – 54 500 (rok temu – 55 000), Polski – 38 900 (rok temu – 38 300). Białorusi – 37 600 (42 500), Rosji – 37 000 (57 600), Łotwy – 30 900 (27 500), Ukrainy – 14 900 (13 200), Estonii – 14 700 (13 100), Wielkiej Brytanii – 14 400 (13 200), Norwegii – 12 400 (8 600).
Aż 58,6 proc. gości odwiedziło Wilno, 23,9 proc. – Druskienniki/