Litwa – więcej turystów w I kwartale

AG

W pierwszych trzech miesiącach tego roku, Litwę odwiedziło 415 500 turystów, o 5,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. Najwięcej turystów pochodziło z Rosji – 34 000 ( w I kwartale ub. roku – 55 500), Białorusi – 32 600 (38 600), Łotwy – 19 800 (17 100), Polski – 19 400 (16 100), Niemiec – 13 100 (13 000), Ukrainy – 12 400 (8 700), Wielkiej Brytanii – 8 900 (6 300), Estonii – 8 300 (7 500), i Norwegii – 7 800 (5 500).
Najpopularniejszym miejscem było oczywiście Wilno – stolice Litwy odwiedziło 63,9 proc. turystów. 26,4 proc. odwiedziło miejscowości wypoczynkowe: Druskienniki – 66 800, Pałangę – 29 100, Birsztany – 12 400 i Neringę – 1 500.