Liptów i Tatry Wysokie wspólnie celują w dalekie rynki

archiwum Słowackie Centrum Turystyki

Regionalne organizacje ruchu turystycznego REGION LIPTÓW i REGION WYSOKIE TATRY będą koordynować swoje aktywności przy współpracy z rynkami zagranicznymi. Powstała wspólna centrala kierunków, której głównym celem jest stworzenie atrakcyjnego produktu obu regionów.

W jedności siła, stwierdzili mieszkańcy Liptowa i Tatr Wysokich. Obie organizacje regionalne już dłuższy czas współpracowały na przykład podczas pozyskiwania nowych połączeń lotniczych do Popradu i powiązanych aktywności marketingowych. Dotychczas nie istniał jednak żaden status współpracy. Wynikiem wspólnych negocjacji jest powstanie agencji turystycznej spełniającej zadanie handlowej centrali kierunków. Organizacje regionalne ruchu turystycznego pełnią zwłaszcza zadanie marketingowe, dlatego naturalnie powstała konieczność przenieść te aktywności na wyższy poziom i scalić je aktywnościami handlowymi.

Michal Sýkora, prezes zarządu Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION WYSOKIE TATRY, powiedział: „Dotychczas byliśmy skoncentrowani zwłaszcza na rynkach tradycyjnych. Należą do nich dla nas Czechy, Polska, Węgry i lokalnie Słowacja. Nadal wspomniane rynki będą dla nas priorytetowe i główne, ale chcemy efektywniej zachęcać również rynki odleglejsze, a to wymaga już kompleksowego produktu i skoordynowanych działań. Podczas poszukiwania nowych rynków musimy złączyć nasze regiony, w pełni wykorzystać ich potencjał i przygotować jak najlepszą ofertę.”

Dotyczy to zwłaszcza Wielkiej Brytanii, regionów rosyjsko- i niemieckojęzycznych, Skandynawii i Izraela. Perspektywicznie może również Chin i innych azjatyckich państw, których mieszkańcy wprawdzie przyjeżdżają na Słowację, ale mniej więcej są tu tylko przejazdem i przez kilka godzin zwiedzają Bratysławę, co nie wykorzystuje wystarczająco potencjału naszego państwa i naszych usług.

Ján Blcháč, prezes zarządu Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION LIPTÓW, dodał: „Głównym celem jest stworzenie zrozumiałego informacyjnego i produktowego portfolio dla potencjalnych partnerów zagranicznych. Chcemy być postrzegani jako niezawodny, profesjonalny partner, świadczący kompleksowe usługi tak, aby ustanowić wszechstronne korzystne warunki do stabilnej, długotrwałej współpracy z wizją corocznie zrównoważonego rozwoju.”

Narzędziem wspólnej procedury jest wykorzystanie istniejącego know how wszystkich podmiotów komercyjnych w regionach. Tego wymaga przede wszystkim zrozumienie oczekiwań i możliwości poszczególnych podmiotów oraz następnie proaktywny i przystępny kontakt, a także zwiększenie zainteresowania na wspólnym celu. Polega to na zbudowaniu międzynarodowo rozpoznawalnej, konkurencyjnej i bezpiecznej destynacji ruchu turystycznego. Obie organizacje regionalne zobowiązują się do przedłużenia sezonu zimowego i letniego, przyciągnięcia popytu w miesiącach pozasezonowych i przedłużenie odpowiedniej długości pobytu w obu regionach.

Darina Bartková, dyrektor Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION LIPTÓW, podkreśliła: „Planujemy zaoferować możliwość wszystkim miejscom zakwaterowania i podmiotom świadczącym usługi ruchu turystycznego w regionach Tatr Wysokich i Liptowa, które mają wysokiej jakości ofertę i chęć do współpracy.”

Uczestnikami podpisania porozumienia byli: prezes zarządu Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION WYSOKIE TATRY Michal Sýkora, prezes zarządu Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION LIPTÓW Ján Blcháč, wiceprzewodniczący Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION WYSOKIE TATRY Richard Pichonský, wiceprzewodniczący zarządu Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION LIPTÓW Michal Slašťan, dyrektor Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION WYSOKIE TATRY Veronika Littvová, dyrektor Regionalnej Organizacji Ruchu Turystycznego REGION LIPTÓW Darina Bartková, członkini zarządu nowo powstałej agencji turystycznej Lucia Blašková i Katarína Lukáčová a także członek rady nadzorczej agencji turystycznej Gabriel Jamnický.