Kolejny konkurs na dyrektora ZOPOT w Rzymie nierozstrzygnięty

Po raz drugi z rzędu konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka POT w Rzymie pozostanie bez rozstrzygnięcia. Rozpisane zostanie kolejne postępowanie konkursowe. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, w obu unieważnionych konkursach startowała obecna dyrektor ośrodka, Małgorzata Furdal. Jej umowa kończy się w listopadzie.

Po terminie wygaśnięcia umowy z obecną dyrektor ZOPOT (po od dnia 9 listopada) osobą pełniącą obowiązki dyrektora w ośrodku w Rzymie będzie Barbara Minczewa. Jak informuje nasz rzecznik prasowy POT Grzegorz Cendrowski, nie jest też jeszcze znana konkretna data rozpisania kolejnego konkursu. Będzie to już trzecie z rzędu postępowanie w celu wyłonienia kandydata na dyrektora ośrodka POT w Rzymie.

Listopad pod znakiem zmian w ZOPOT

W listopadzie zmienią się dyrektorzy kilku innych zagranicznych ośrodków POT: w Tokio Mariusza Łatę zastąpi Tomasz Fiedorowicz, który był prezesem biura Melody Tours. Zmieni się też kierownictwo ośrodka w Pekinie, gdzie obecnie dyrektorem jest Jan Wawrzyniak. Annę Cichońską z Nowego Jorku zastąpi zaś Magdalena Żelazowska. Wyboru nowego dyrektora możemy się też spodziewać w Berlinie, skąd odwołano Pawła Lewandowskiego, który również wróci do centrali w listopadzie. W Moskwie natomiast Magdalena Krucz zyskała nowego zastępcę – Artura Murawskiego, byłego wiceburmistrza Ząbek.

Prezes POT może powołać dyrektora bez konkursu

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa POT możliwe jest obsadzenie stanowiska dyrektora ZOPOT bez konkursu w dwóch wypadkach.

„4. Osoba zatrudniona w POT, w tym również osoba zatrudniona aktualnie na stanowisku dyrektora ZOPOT, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, może być powołana przez prezesa POT na stanowisko dyrektora ZOPOT bez przeprowadzania procedury konkursowej.

5. Prezes POT, poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 4, bez przeprowadzania procedury konkursowej może również powołać na stanowisko dyrektora ZOPOT osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, stale przebywającą na terytorium objętym działaniem danego ZOPOT. Osoba taka zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę […].”

Zarządzenie w tej sprawie zostało zaktualizowane 12 czerwca (zmiany były spowodowane wejściem w życie RODO). Pierwszy zapis odstąpienia od procedury konkursowej na dyr. ZOPOT pojawił się w zarządzeniu nr 3/2001 Prezesa POT z dnia 2.02.2001 r. Prezesem POT był p. Gwidon Wójcik. W następnych latach zapisy w poszczególnych zarządzeniach były modyfikowane, ale nadal podtrzymywane przez Prezesów POT.