Karnawał na Lazurowym Wybrzeżu

Atout France/Nicole Lejeune

Jeden z największych karnawałów na świecie – w Nicei – w tym roku będzie trwał od 13 lutego do 1 marca. W sławnych przemarszach karnawałowych, na Placu Masséna, weźmie udział 18 rydwanów. Parada będzie opowiadać historię „Króla Muzyki”, a udział w niej będzie m.in. ponad 1000 muzyków i tancerzy z całego świata.
Całe corso na Promenadzie Anglików będzie udekorowane nie tylko wspomnianymi rydwanami, ale i i licznymi innymi kolorowymi ozdobnikami. Rydwany 2015 roku będą szczególnie masywne, bogate i zmechanizowane; o wysokości od 8 do 16 m. Wieczorem, wszystkie rydwany będą rozświetlone tysiącami lampek.