Jan Błoński nadal na czele MROT

archiwum MROT

27 czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się Wyborcze Walne Zebranie Członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas zebrania wybrano Zarząd MROT i Komisję Rewizyjną na kadencję 2018-2022.

Zarząd MROT wybrano w składzie:
– Jan Błoński – Prezes Zarządu
– Maria Schicht – Wiceprezes Zarządu
– Wojciech Rzewuski – Skarbnik
– Małgorzata Borkowska – Członek Zarządu
– Tadeusz Milik – Członek Zarządu
– Jan Rzeszotarski – Członek Zarządu
– Rafał Rajkowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna MROT została wybrana w składzie:
– Kamila Kowalikowska-Stefens – Przewodnicząca
– Sebastian Sosiński – Sekretarz
– Iwona Krajewska – Członek Komisji
– Wojciech Brzeziński – Członek Komisji

Prezes Błoński w imieniu Zarządu zadeklarował dalszą pracę na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej Mazowsza oraz dynamiczną działalność na rzecz członków organizacji.