Izrael – ponad 20 mld szekli z turystyki przyjazdowej w 2018 roku

AG

Jak wynika z raportu z badania turystyki przyjazdowej, zawierający m.in. statystyki za ubiegły rok, opublikowanego przez Ministerstwo Turystyki Izraela, dochody z turystyki przyjazdowej w 2018 roku szacuje się na 20,88 mld szekli (z wyłączeniem kosztów przelotów).

Najczęściej odwiedzane miasto w Izraelu to na pierwszym miejscu Jerozolima – 77,5 proc. ogółu turystów, Tel Awiw (67,4 proc.), Morze Martwe (48 proc.) i Tyberiada (36,2 proc.).

Zadowolenie z wizyty: 93,3 proc. turystów oceniło swoją wizytę jako dobrą lub doskonałą.

Średnie wydatki na turystę w Izraelu szacuje się na 1402 USD za pobyt (z wyłączeniem kosztów lotu), w porównaniu z 1421 USD w poprzednim roku.

Zmiana postrzegania Izraela: 53,2 proc. turystów stwierdziło, że ich poglądy na temat Izraela zmieniły się na lepsze po wizycie w kraju, 45,6 proc. stwierdziło, że wizyta nie zmieniła ich zdania, a tylko 1,2 proc. stwierdziło, że wizyta zmieniła ich postrzeganie kraju na gorsze.

Cztery z pięciu najchętniej odwiedzanych miejsc w Izraelu znajduje się w Jerozolimie: Ściana Płaczu (71,6 proc.), Bazylika Grobu Świętego (52,2 proc.), Via Dolorosa (47,4 proc.) i Góra Oliwna (46,8 proc.).

Ponadto 37,7 proc. osób odwiedziło port w Tel Awiwie, 50,1 proc. Starą Jaffę; 30,9 proc. dzielnicę żydowską na Starym Mieście, 26,8 proc. Masadę, 26,6 proc. Kafarnaum i 25,3 proc. Cezareę.

Wiek turystów: 20,7 proc. turystów było w wieku 24 lat i mniej, 35,8 proc. 25-44 lat, 19,4proc. 45-54 lat, a 24,1 proc. – w wieku 55 lat i więcej.

Przynależność religijna: Ponad połowa turystów odwiedzających Izrael to chrześcijanie (54,9 proc.), ponad jedna czwarta to Żydzi (27,5 proc.), a około 2,4 proc. to muzułmanie. 42,8 proc. wszystkich chrześcijan było katolikami, a 30,6 proc. protestantami.

Cel wizyty: 24,3 proc. odbyło podróż w celach pielgrzymkowych, 21,3 proc. przyjechało na zwiedzanie, 30 proc w celu odwiedzin krewnych i przyjaciół, 10,3 proc. na rekreację i wypoczynek, 8,9 proc. w celach biznesowych.

Najlepiej utrzymane obiekty w Izraelu: turyści uznali port w Tel Awiwie za najlepiej zagospodarowany obiekt (31,3 proc.), Masada zajęła drugie miejsce (26,2proc.), a Muzeum Sztuki w Tel Awiwie znalazło się trzecim (21,1proc.).

Źródło informacji o kraju: 19 proc. turystów stwierdziło, że otrzymało informacje o Izraelu od biura podróży lub organizatora wycieczek, 18,6 proc. od krewnych lub przyjaciół i 62,5 proc.z innych źródeł.

W czerwcu 2019 r. zarejestrowano około 365 tys. przyjazdów turystycznych, o 17,7 proc. więcej niż w czerwcu 2018 r. i 20,5 proc. niż rok wcześniej. W okresie od stycznia – czerwca 2019 r. odnotowano 2,265 mln przyjazdów do Izraela w porównaniu do 2,063 mln w analogicznym okresie ub. roku, co stanowi wzrost o 9,8 proc.. Przychody z turystyki przyjazdowej w czerwcu wyniosły 1,9 mln szekli, a od początku roku łącznie 11,7 mln.