Izrael – I kwartał lepszy o 14 proc.

AG

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku do Izraela przyjechało 1,14 mln zagranicznych turystów, o 14 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2018 roku.

Według Centralnego Biura Statystycznego w pierwszym kwartale 2019 roku zarejestrowano miesięcznie średnio 391 tys. turystów odwiedzających Izrael.

W ostatnim kwartale roku 2018 średnia ta wynosiła 374 tys. osób.

W 2018 roku w Izrael odnotowano 4 120 800, turystó zagranicznych o 14 proc. więcej niż w roku 2017. Przychody z turystyki wyniosły ponad 24 miliardy szekli (ponad 24 mld PLN).