IGHP: bez otwartych restauracji hotele nie wrócą do normalności

Oświadczenie IGHP
Logo IGHP

Istotną barierą powrotu turystyki do normalności jest utrzymanie w rozporządzeniu zakazu korzystania z restauracji hotelowych – napisał zarząd Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w dzisiejszym oświadczeniu.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego ogłosił stanowisko w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów w z 2 maja 20120 roku.
Oto pełna treść komunikatu:

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („rozporządzenie”) i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce („wytyczne”), Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego uważa, że dopuszczenie wszystkich grup turystów do korzystania z hoteli od 4 maja br. jest krokiem w dobrym kierunku.

Istotną barierą powrotu turystyki do normalności jest utrzymanie w rozporządzeniu zakazu korzystania z restauracji hotelowych. Podobnie utrzymanie zakazu działalności konferencyjnej i rekreacyjnej będzie zniechęcało turystów do korzystania z hoteli.

Dodatkowo Izba wyraża zaniepokojenie niespójnościami w tym zakresie pomiędzy rozporządzeniem i wytycznymi, a także późnym opublikowaniem przepisów, co z pewnością utrudni przedsiębiorcom hotelarskim sprawne zorganizowanie ponownego otwarcia obiektów, których większość obecnie jest zamknięta.