Hamdan bin Mohammed zatwierdza Dubajską strategię jakości życia 2033. Obejmuje ona ponad 200 projektów i inicjatyw

fot. DET, WALEED SHAH

Zgodnie z wytycznymi Jego Wysokości Szejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz władcy Dubaju, Jego Wysokości Szejka Hamdana bin Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, księcia koronnego Dubaj i przewodniczący Rady Wykonawczej Dubaju zatwierdzili dziś „Strategię jakości życia w Dubaju 2033”, mającą na celu zapewnienie dobrostanu wszystkich grup społecznych, w tym obywateli, mieszkańców i gości.

Strategia, obejmująca holistyczne i zintegrowane podejście do dobrego samopoczucia, ma na celu ugruntowanie pozycji Dubaju na światowym liderze w zakresie jakości życia i wzmocnienie jego statusu jako preferowanego na świecie miejsca do życia, pracy i zwiedzania.

Jego Wysokość Szejk Hamdan bin Mohammed podkreślił, że troska o ludzi pozostaje kamieniem węgielnym strategii zrównoważonego rozwoju Dubaju. Dobro jednostek jest ostatecznym celem naszych planów rozwoju i podstawowym kryterium powodzenia programów rządowych.

„Zatwierdziliśmy dziś Dubajską strategię jakości życia do roku 2033 w ramach naszych wysiłków na rzecz podniesienia naszej globalnej pozycji w gospodarce, a także w obszarach innowacji i dobrego samopoczucia. Aktywność i różnorodność kulturowa naszego społeczeństwa są kluczem do naszej ścieżki rozwoju” – mówi Jego Wysokość Szejk Hamdan bin Mohammed.

„Strategia jakości życia Dubaju obejmuje ponad 200 projektów, inicjatyw i planów. Strategia obejmuje dziesięć kluczowych filarów, z których wszystkie mają na celu wspieranie dobrobytu jednostek, społeczeństwa i miasta. Naszym celem jest uczynienie Dubaju jednym z najlepszych miast na świecie pod względem dobrego samopoczucia, zaoferowanie każdemu mieszkańcowi zdrowego, aktywnego i przyjemnego stylu życia, budowanie społeczeństwa dumnego ze swojej tożsamości i różnorodności kulturowej oraz oferowanie najwyższej jakości wypoczynku i rozrywka. Nazwa Dubaju stanie się synonimem dobrego życia na całym świecie” – dodał Jego Wysokość Szejk Hamdan bin Mohammed.

Strategia obejmuje zintegrowany plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w mieście dla wszystkich segmentów społeczności, którego celem jest urzeczywistnienie wizji Jego Wysokości co do przyszłości Dubaju i uczynienie go jednym z najlepszych miast na świecie pod względem dobrostanu.

Kluczowy filar

Obejmująca ponad 200 projektów, inicjatyw i planów wspierających, Dubajska Strategia Jakości Życia ma być wdrażana w trzech fazach od 2024 do 2033. Obejmuje 10 kluczowych filarów związanych z dobrostanem: kultura i rozrywka, środowisko naturalne, środowisko miejskie, mobilność, społeczeństwo i rodzina, środowisko gospodarcze, zatrudnienie i warunki pracy, edukacja, bezpieczeństwo i ochrona oraz zdrowie. Nowa strategia skierowana jest do jednostki, społeczeństwa i miasta, stawiając człowieka na pierwszym miejscu.

Strategia jest skierowana do wszystkich segmentów społeczności, w tym obywateli, mieszkańców i gości zagranicznych odwiedzających Dubaj. Dodatkowo skupia się na siedmiu kluczowych kategoriach demograficznych: kobietach, seniorach, obywatelach, osobach zdeterminowanych, dzieciach, młodzieży i pracownikach umysłowych.

Ponad 19 podmiotów w Dubaju współpracowało nad opracowaniem zintegrowanego planu dla wszystkich głównych inicjatyw i aspektów Strategii Jakości Życia oraz planu działania dotyczącego wdrażania pionierskich programów skierowanych do jednostki, społeczeństwa i miasta. Pracując wspólnie, określili bieżący stan każdej osi i cele wyznaczone do 2033 r.

Sektor prywatny będzie odgrywał aktywną rolę w realizacji inicjatyw i projektów Dubajskiej Strategii Jakości Życia, w ramach wpływowej roli, jaką odgrywa we wspieraniu wszechstronnego rozwoju gospodarczego emiratu. Sektor swoimi wysiłkami będzie zabiegał o przyspieszenie osiągnięcia ambitnych celów zawartych w Dubajskiej Agendzie Gospodarczej D33.

Strategia obejmuje 100 projektów i inicjatyw, które można wdrożyć we współpracy z sektorem prywatnym, zapewniając jego silną obecność i wyraźny wpływ poprzez wysokiej jakości projekty o wysokiej wartości, które przyczyniają się do dobrobytu społeczności Dubaju.