Grupa PHH wdraża strategię zrównoważonego rozwoju

Grupa Polski Holding Hotelowy wdraża strategię zrównoważonego rozwoju, której celem jest promocja wartości prospołecznych i proekologicznych wśród jej pracowników. Strategia obejmująca okres do 2028 roku opiera się na kompleksowym podejściu uwzględniającym trzy obszary związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG).

W przyjętej strategii wskazano priorytetowe cele dla Grupy PHH do 2028 roku z uwzględnieniem głównych obszarów działań, którymi są: wdrożenie innowacyjnych technologii, działania prośrodowiskowe i proekologiczne, inwestowanie w infrastrukturę hotelową, rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami, monitorowanie postępów w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju oraz wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleń dla pracowników.

Wdrożenie innowacyjnych technologii ma na celu efektywniejsze wykorzystanie zasobów energii. Podejście to oparte jest na inteligentnych systemach zarządzania energią i zastosowaniu źródeł energii mających kluczowe znaczenie w dążeniu do ograniczenia śladu węglowego.

Działania prośrodowiskowe i proekologiczne służą ochronie przyrody i minimalizują presję na przyrodę i środowisko. Działania te realizowane są w ramach trzech filarów programu Środowiskowego Eco Challenge (Eco Gesty, Eco Inspiracje, Eco Inwestycje).

Inwestowanie w infrastrukturę hotelową ma na celu wdrażanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań ograniczających emisję gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł oświetlenia, optymalizowanie systemów chłodniczych i grzewczych zmniejszających zużycie energii oraz dążenie do rozwijania w Grupie PHH modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami służy wspieraniu nowych inicjatyw zwiększających zaangażowanie społeczne pracowników Grupy PHH m.in.  poprzez udział w akcjach charytatywnych.

Monitorowanie postępów w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju poprzez cykliczne raportowanie wyników i ocenę działań zapewnia skuteczne angażowanie środków i dostosowuje strategię do zmieniających się warunków rynkowych i środowiskowych.

Wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleń dla pracowników ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju jako integralnej części korporacyjnej kultury organizacyjnej.

„W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy PHH zobowiązujemy się stale dążyć do prowadzenia swojej działalności z poszanowaniem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ujętych w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 25 września 2015 roku. Troska o obszary związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem to priorytet, także dla naszej Grupy. Dlatego w naszej firmie wdrażamy Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2028” – informuje Adam Zieniuk-Gąsiorowski, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PHH.

Grzegorz Forma nowym dyrektorem Best Western Plus Hotel Rzeszów City Center