Ferie zimowe w jednym terminie. Wyszło rozporządzenie MEN

Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki / fot. Twitter

Zapowiadane przez premiera Mateusza Morawieckiego skumulowanie terminu ferii zimowych w całym kraju stało się faktem. Wyszło rozporządzenie MEN w tej sprawie.

„Zawsze ferie były rozłożone po to, żeby rozłożyć ruch turystyczny, żeby on mógł być większy. Ale w tym roku nie chcemy, żeby on był duży. Ferie będą skumulowane w jednym okresie, żeby ruch turystyczny był jak najmniejszy, żeby jak najmniej rezerwować, nie wyjeżdżać za granicę, bo może zostać wprowadzona kwarantanna” – zapowiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej tydzień temu.

Ferie odbędą się w dniach 4-17 stycznia we wszystkich województwach. 27 listopada ukazało się w tej sprawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przepisy brzmią następująco:

“W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 11gc dodaje się § 11gd i § 11ge w brzmieniu: „§ 11gd. W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie:
1) art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
3) art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
4) art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
– trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r”

Premier Morawiecki: ferie skumulowane w dwa tygodnie w całym kraju. Ruch turystyczny ma być jak najmniejszy

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center