Europejczycy coraz chętniej wypoczywają latem

AG

W tym roku 63 proc. Europejczyków deklaruje, że ma plany wakacyjne. To najwyższy wynik od pięciu lat, a w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 9 punktów procentowych.

Badanie Holiday Barometer przeprowadzane jest corocznie przez Instytut badawczy Ipsos na zlecenie Grupy Europ Assistance i sprawdza plany wyjazdowe Europejczyków z Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Francji, Austrii, Włoch oraz Hiszpanii.
W Belgii chęc wypoczynku letniego wynosi 60 proc., o 13 pkt. proc. wzrosła liczba osób, które planują w tym roku urlop. W Hiszpanii (58 proc.) o 9 pkt proc. więcej osób wybiera się na urlop, we Włoszech (61 proc.) o 9 pkt. proc., a w Niemczech (63 proc.) i we Francji (65 proc.) nastąpił 8 pkt. procentowy wzrost. Najmniej zmieniła się sytuacja w Austrii (66 proc.), gdzie wynik poprawił się o 3 punkty procentowy.
W tegorocznym badaniu po raz pierwszy udział wzięli respondenci z Wielkiej Brytanii (65 proc. z nich ma plany na wakacje) i Szwajcarii (66 proc.).

Ponieważ coraz więcej Europejczyków planuje w tym roku wakacje, a średni czas ich urlopu jest krótszy, ma to wpływ na budżet, który jest niższy niż w ubiegłym roku średnio o 12 proc.. W tym roku Europejczycy najchętniej wybierają tygodniowy (33 proc.) lub dwutygodniowy (35 peroc.) wypoczynek. Z kolei w zeszłym roku najwięcej osób deklarowało ponad dwutygodniowy urlop. Średni budżet przeznaczony na wakacje 2017 przez przykładowego Europejczyka to 1 989 euro (o 12 proc. mniej niż w ubiegłym roku). Największy średni budżet wakacyjny zakładają Szwajcarzy, przeznaczając na ten cel 2 802 euro, a najmniejszy średni budżet wskazali Hiszpanie – 1 651 euro. Największy spadek wydatków na wakacje deklarują Włosi (1 737 euro, o 15 proc.mniej niż w zeszłym roku).

Europejczycy najchętniej jadą nad wodę. Tereny nadmorskie wybiera 63 proc. urlopowiczów. W góry natomiast wybiera się 18 proc. badanych. Nie da się jednak ukryć, że większość mieszkańców Europy preferuje wakacje na plaży. Może to wynikać z faktu, że 54 proc. badanych chce spędzić wakacje biernie, relaksując się i odpoczywając. Podobnie jak w poprzednich latach popularna jest turystyka lokalna, większość Europejczyków planuje spędzić wakacje w swoim kraju (Francja: 63 proc., Włochy: 56 proc., Hiszpania: 52 proc., Wielka Brytania: 31 proc., Niemcy: 28 proc., Austria: 30 proc.). Wśród najchętniej odwiedzanych krajów pozostają niezmiennie Włochy i Hiszpania (kolejno 13 proc. i 14 proc.) oraz Francja (10 prpoc.).

Tylko 68 proc. osób przyznaje, że całkowicie odcina się od obowiązków zawodowych i poświęca czas na wypoczynek. Z kolei o 5 punktów procentowych wzrosła liczba osób (20 proc.), która chce wiedzieć, co się dzieje w pracy, dlatego podczas wakacji przegląda maile. Co dziesiąty Europejczyk koresponduje mailowo w związku z pracą, a 4 proc. osób przyznaje, że mimo iż ma wakacje i tak pracuje. Najlepiej z firmowym resetem radzą sobie Anglicy, aż 70 proc. z nich deklaruje, że nie myśli o pracy w trakcie urlopu. Najgorzej wypadają Szwajcarzy, 60 proc. osób odcina się od tematów zawodowych.

Ryzyko ataku terrorystycznego jest jednym z podstawowych, zaraz po kwestiach finansowych (55%) czynnikiem determinującym wybór destynacji wakacyjnej i stanowi 48 proc.
Świadomość ubezpieczeniowa Europejczyków kształtuje się na stabilnym poziomie. Większość z nich wykupi ubezpieczenie mieszkania (66 proc.), aby zapewnić jego ochronę podczas wakacyjnej nieobecności.

Wyjeżdżając na urlop, Europejczycy wykupują również ubezpieczenie zdrowotne (65 proc.) i komunikacyjne (65 proc.). Niestety 32 proc. deklaruje, że nie pomyślało o zakupieniu ubezpieczenia przed rozpoczęciem urlopu.
Do najbardziej przydatnych świadczeń ubezpieczeniowych Europejczycy zaliczają pomoc medyczną (62 proc.), pomoc w sytuacji odwołania lotu (53 proc.) i transport medyczny (51 proc.).