Druskienniki – Noc Kupały i inne letnie imprezy

archiwum Druskienniki

Litwini zachowali w swoich tradycjach wiele świąt nawiązujących do czasów przedchrześcijańskich. Stały się one w czasach współczesnych dużymi atrakcjami turystycznymi.

23 czerwca – Noc Świętojańska (Kupały)
Na Litwie od 2005 roku dzień ten jest wolny od pracy. W tym dniu w Druskiennikach organizowane są imprezy plenerowe, na których wyrabia się tradycyjne symbole, takie jak świece i wianki. Uroczystości zaczynają się ok godz. 19.00 i należą do nich: tradycyjne obrzędy i wróżby. Całej imprezie towarzyszą koncerty muzyki folklorystycznej, muzyki i tańców ludowych a koło godziny 23.00 następuje przemarsz z pochodniami nad jezioro Druskonis. Zakończeniem święta jest ceremonia puszczania wianków i palenia ogniska o północy.
27 czerwca – Dzień Borowiny
Borowina lecznicza jest jednym z trzech podstawowych czynników uzdrowiskowych (woda mineralna, borowina i klimat). Święto Borowiny jest obchodzone na dużym boisku wyłożonym błotem przy budynku Centrum Informacji Turystycznej. Na boisku odbędą się konkursy, zabawy i gry sportowe, m.in. zapasy, przenoszenie kobiety przez błoto, piłka nożna, tworzenie dziel sztuki z błota, koronacja „króla” i „królowej” błota. Uczestniczy korzystają jednocześnie z kosmetycznych i leczniczych właściwości borowiny. Zawsze jest dużo chętnych.

W dniach 22-23 sierpnia odbywać się będzie Festiwal folkloru regionu Dainawa.
Dainawa – południowa część Litwy, nieduży teren etnograficzny Litwy, obejmujący również Druskienniki. Nazwa Dainawa pochodzi z XIII – XIV w. Polski odpowiednik tej nazwy to Jaćwież – ziemie zajmowane do ok. XIII wieku przez bałtyjskie plemię Jaćwingów. Synonimem Dainawy na Litwie jest obecnie Dzukija, jeden z 4 regionów kraju.
Festiwal odbywa sie co roku. Biorą udział w nim zespoły narodowe ze wszystkich regionów Litwy ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Regiony_etnograficzne_Litwy ) oraz z Łotwy i Białorusi. W ciągu 2 dni festiwalu uczestnicy prezentują umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne wykonując tradycyjne utwory, charakterystyczne dla swojego regionu.