Dobre perspektywy turystyki europejskiej

AG

Według raportu Europejskiej Komisji Turystyki (ETC) “Turystyka europejska 2016 – trendy i perspektywy”, większość krajów europejskich zanotowała w pierwszych dwóch miesiącach tego roku wzrost liczby turystów.

Największe, dwucyfrowe wzrosty zanotowały: Słowacja (+30 proc.), Serbia (+24 proc.) i Rumunia (+20 proc.).
Wśród dużych rynków dobrym wynikiem, jak na początek roku, może pochwalić się także Hiszpania (+13 proc.), NIemcy i Austria odnotowały wzrost 5 proc.
Turcja borykająca się z kryzysem politycznym i tym samym spadkiem bezpieczeństwa, odnotowała w pierwszych dwóch miesiącach spadek o minus 8 proc.

Dyrektor wykonawczy ETC, Eduardo Santander powiedział: “Turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzu przemysłu w Europie i jej rozwój przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju gospodarczego oraz do wzrostu zatrudnienia. Zwiększająca się konkurencja na świecie oraz nie dające się przewidzieć wydarzenia geopolityczne, sprawiają, że bardzo ważna jest współpraca państw europejskich, by pokazywać Europę, jako cel turystycznych wypraw.”

Ważnymi rynkami dla Europy pozostają Stany Zjednoczone (przyjazdy z tego rynku wzrsoły o 5 proc.) oraz Chiny. Mimo nieco gorszej sytuacji gospodarczej w tym kraju oraz trudności z podróżami do Europy z powodów wizowych, w tym roku ETC oczekuje przyjazdu do Europy ok. 12 mln Chińczyków.
Poprawa sytuacji gospodarczej w japonii i wzrost realnych zarobków, wg. ETC, również pozwala zakładac wzrost liczby turystów z tego kraju.
Raport ETC podkreśla, że szacunki dotyczące dalekich rynków należyinterpretować z ostrożnością, z uwagi na niedawne zagrożenie atakami terrorystycznymi na naszym kontynencie.
Według ETC nie należy się spodziewać w tym roku poprawy sytuacji na rynku rosyjskim. Recesja w gospodarce, zmniejszające się ceny ropy naftowej i spadek wartości rubla – to wszystko nie nastraja optymistycznie, co do liczby Rosjan wyjeżdżających na wypoczynek za granicę.