Cypr z najczystszą wodą do kąpieli w Europie

AG

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała wyniki badań kąpielisk za rok 2018. Na czele zestawienia są Cypr, Malta, Austria i Grecja – te kraje mają przynajmniej 97 procent ocen „doskonałych”. EEA bada wodę w krajach Unii Europejskiej oraz w Albanii i Szwajcarii. Polska uzyskała najwyższą notę dla 28 procent kąpielisk.

99,1 procent „doskonałych” oznacza, że tylko jedno ze 113 zgłoszonych na Cyprze miejsc nie uzyskało najwyższej oceny. Ten wyjątek to kąpielisko, które nie ma żadnej noty, bo było zbyt krótko badane.

Pod względem jakości wody Cyprowi dorównują Malta (98,9 proc.), Austria (97,3 proc. proc.) i Grecja (97 proc.). Te kraje (z wyjątkiem Austrii) są też na liście siedmiu państw, w których wszystkie ocenione kąpieliska mają przynajmniej dostateczną jakość wody.

Kontrole wody w Grecji były prowadzone w zeszłym roku dla 1598 miejsc. 1550 spełniło najwyższe kryteria, kolejne 18 oceniono jako dobre. Badania dla trzydziestu pozostałych nie pozwoliły jeszcze na wydanie jakiejkolwiek oceny.

Dla porównania w Polsce EEA zbiera informacje dla 483 miejsc kąpielowych, z czego 146 na wybrzeżu. Jednak aż 301 jest badanych zbyt krótko bądź za rzadko by zostało w ogóle sklasyfikowane, stąd niskie miejsce Polski w rankingu najczystszych wód.

Ocenę doskonałą uzyskało 135 miejsc (28 procent), dobrą – 26 (5,4 proc.) a dostateczną – 18 (3,7 proc.). 3 polskie kąpieliska (0,6 proc.) nie spełniły kryteriów.