Chorwacja – 6,88 mln turystów

MM

W I półroczu tego roku Chorwację odwiedziło 6,88 turystów, o 6 proc. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku.

W czerwcu 2019 roku, w porównaniu z czerwcem poprzedniego roku, odnotowano 10-procentowy wzrost liczby przyjazdów do Chorwacji i 8-procentowy wzrost liczby udzielonych noclegów.
Zgodnie z danymi eVisitor – systemu monitorującego ruch turystyczny, od stycznia do czerwca udzielono 26,2 miliona noclegów, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza wzrost o 3 proc.

Gari Cappelli, Minister Turystyki Chorwacji, powiedział: „Dzięki kontynuacji naszej aktywności promocyjnej na rynkach zagranicznych, udało nam się osiągnąć znaczący wzrost ruchu turystycznego w okresie poprzedzającym szczyt sezonu turystycznego, jak i również po jego zakończeniu.
Osiągnięty w pierwszej połowie tego roku wzrost jest wynikiem działań, które skierowane były na promocję Chorwacji, jako destynacji atrakcyjnej dla gości przez cały rok. Na tak dobre wyniki pierwszego półrocza wpływ miał zarazem wzrost liczby tych, którzy przybyli do Chorwacji samolotem.”

Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku największy wzrost liczby noclegów odnotowano na Istrii (7,6 mln), w Dalmacji (4,7 mln) i w regionie Kvarner (4.3 mln).