Chorwaci cenią turystów z Polski

AG

Z badania pn. „Polscy turyści w Chorwacji 2017”, które przeprowadził portal Noclegowo wynika, że Polacy rezerwują miejsca noclegowe najczęściej przez internet.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku takich wyjazdów było łącznie nieco ponad 6,3 mln, a dużą ich część stanowiły właśnie podróże do Chorwacji. Najczęściej wybierano Włochy (717 tys.), Chorwację (643,1 tys.) oraz Grecję (583,1 tys.). Wyraźnie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się m.in. Bułgaria (209,1 tys.), Egipt (98,1 tys.) i Tunezja (39,1 tys.).

Mateusz Goliat ekspert portalu Noclegowo.pl, powiedział: „Turystyka to bardzo istotne źródło przychodów dla chorwackiej gospodarki. Znaczenie tej branży widać już w samym fakcie, że kraj ten zdecydował się na utworzenie odpowiedniego resortu. Chorwacji sprzyja oczywiście sytuacja geopolityczna. Wiele popularnych wcześniej kierunków podróży jest aktualnie uznawanych za mało bezpieczne. Pod tym kątem Chorwacja prezentuje się jako kraj mało problematyczny. Przy tym wszystkim podstawowe znaczenie ma też atrakcyjność turystyczna państwa, które kusi m.in. wybrzeżem Adriatyku. Rosnącą rolę Chorwacji – jako miejsca coraz częściej wybieranego przez polskich turystów – dobrze pokazuje również przeprowadzone przez nas badanie.”

Polacy w Chorwacji
Badanie pn. „Polscy turyści w Chorwacji 2017”, które zostało przeprowadzone w lipcu 2017 roku przez portal Noclegowo, miało na celu zbadanie kwestii dotyczących Polaków wyjeżdżających do Chorwacji w celach turystycznych. W internetowej ankiecie udział wzięło w sumie 2775 właścicieli różnego rodzaju obiektów noclegowych, głównie kwater prywatnych, apartamentów, pensjonatów oraz ośrodków wypoczynkowych. Jak zaznacza Mateusz Goliat, nowe badanie to pierwsza tego typu ankieta przeprowadzona wśród przedstawicieli chorwackiej branży turystycznej.
Ankietowanych zapytano o to, jak dużą część ich gości stanowią aktualnie Polacy. Okazuje się, że w przypadku ponad połowy obiektów noclegowych (53,3 proc.) odpowiadają oni za mniej niż 5 proc. ogółu gości. W przedziałach 5-20 oraz 21-50 proc. polscy turyści stanowili już jednak odpowiednio 30,4 oraz 11,3 proc. ogółu. Próg 50 proc. gości Polacy przekraczają w odniesieniu do 4,9 proc. obiektów.

Rezerwacje głównie przez internet
Uczestnicy badania odpowiedzieli również na pytanie dotyczące tego, w jaki sposób turyści z Polski mogą znaleźć dany obiekt. Jak się okazuje, chorwacka branża najczęściej decyduje się na współpracę z internetowymi systemami rezerwacji (64,9 proc.). Na kolejnych dwóch miejscach znalazły się własna strona internetowa i/lub profil w mediach społecznościowych (45,5 proc.), a także ogłoszenia na innych stronach internetowych (44,5 proc.) Proporcjonalnie mniejsze znaczenie odgrywa współpraca z organizatorami wycieczek czy biurami turystycznymi – z takich możliwości korzysta tylko 23,5 proc. badanych. Odpowiedź „inne formy” wskazało 18,4 proc. badanych.

Mateusz Goliat dodał: „Odpowiedzi ankietowanych wyraźnie potwierdzają, w jakim kierunku zmierza cała turystyka. Trend ten nie ma oczywiście charakteru tylko lokalnego, bo jest to zjawisko globalne. Coraz większe znaczenie odgrywają internetowe kanały komunikacji, spychając powoli bardziej tradycyjne formy na drugi plan. Kolejne lata powinny przynieść dalsze pogłębienie tego zjawiska. Znaczenie kanałów online potwierdzają także odpowiedzi na pytanie w sprawie sposobów dokonywania rezerwacji przez polskich turystów.”

Chorwacką branżę turystyczną zapytano o to, jak Polacy dokonują rezerwacji miejsc noclegowych. Zdecydowanie największy odsetek wskazań dotyczył internetowych systemów rezerwacji (65,3 proc.). Często odbywa się to również przez telefon lub pocztę e-mail (52,7 proc.). Wyraźnie rzadziej wskazywano natomiast rezerwacje „na miejscu” (13,5 proc.) oraz inne formy rezerwacji (14,4 proc.).

Goście kulturalni i raczej oszczędni
W badaniu sprawdzono ponadto postrzeganie polskich turystów przez chorwacką branżę turystyczną. Właściciele obiektów noclegowych dokonali oceny kilku różnych kwestii. W ankiecie użyto skali 1-5 pkt, gdzie najwyższa wartość oznacza najbardziej pozytywną ocenę.
Bardzo pozytywnie oceniana jest „postawa względem personelu” – w tym przypadku średnia wyniosła aż 4,41 pkt. Zbliżony, choć nieco mniejszy, wynik dotyczy „zachowania na terenie obiektu” (4,29 pkt). Gorzej odbierana jest natomiast „skłonność do wydawania pieniędzy”. W tym ostatnim przypadku przeciętny wynik wyniósł tylko 3,55 pkt.

Mateusz Goliat skomentował: „Ankietowani mieli także możliwość tzw. wolnej wypowiedzi, czyli własnego komentarza. Co ważne, zdecydowana większość badanych ma pozytywne wspomnienia dotyczące polskich turystów. Najczęściej wskazywano, że Polacy zachowują się kulturalnie, szanują obiekt i jego personel, są otwarci i łatwo nawiązać z nimi kontakt. Zdecydowana większość opinii jest pozytywna, a tych negatywnych, które odnoszą się głównie do pieniędzy oraz nadużywania alkoholu, jest zdecydowanie mniej. Liczba opinii pozytywnych była wielokrotnie wyższa od tych mających raczej negatywne zabarwienie.”

Ogólne podejście chorwackiej branży turystycznej do gości z Polski dobrze obrazuje i jednocześnie podsumowuje to, że aż 95 proc. badanych zadeklarowało chęć pozyskania większej liczby polskich turystów.