Brak śniegu w górach – mistrzostwa Polski na Słowacji

archowum SACR

Z powodu braku śniegu w szczyrku, Alpejskie Mistrzostwa Polski Seniorów odbędą się w ośrodku narciarskim Jasna Niskie Tatry na Słowacji.

Zawody miały być rozegrane w dniach 12-14 marca na Skrzycznem w Szczyrku, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych zapadła decyzja o przeniesieniu ich na Słowację, do Jasnej. Zawody odbędą się w ramach Mistrzostw Słowacji w dwóch terminach: w dniach 6-7 marca (zjazd, superkombinacja, supergigant) oraz 20-21 marca (slalom, slalom gigant). Na czwartek 6 marca zaplanowany jest zjazd, a w piątek 7 marca rozegrane zostaną supergigant i superkombinacja. Z kolei w czwartek 20 marca przeprowadzone zostaną zawody slalomu giganta, a dzień później – slalom.
Alpejskie Mistrzostwa Polski i Słowacji odbędą się na Chopoku, czyli na trasach trwających Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie wielkim sukcesem dla Słowacji zakończył się slalom kobiet.

Al­pej­ka Petra Vlhova z Lip­to­wskiego Mi­ku­la­sza, która zdo­by­ła złoty medal mi­strzostw świa­ta junio­rów powiedziała: “To wspa­nia­łe uczu­cie. Już sam fakt wy­wal­cze­nia mi­strzow­skie­go tytu­łu jest wy­jąt­ko­wy, ale ogrom­nym za­szczy­tem jest to, że mo­głam osią­gnąć to w mojej ojczyź­nie i na sto­kach, na któ­rych się wy­cho­wa­łam.”