Bez wiz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

archiwumuaetourism.ae

Wyjeżdżając do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, już na starcie oszczędzamy ok. 190 zł – właśnie zniesiono wizy do ZEA.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA ogłosiło, że obywatele 13 krajów – członków UE (w tym Polski) będą zwolnieni z obowiązku posiadania wizy wjazdowej od dn. 22.03.2014 r.
Oprócz Polski zarządzenie dotyczy Słowenii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Malty, Cypru, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii.
Tym samym obywatele wszystkich 28 państw UE będą mogli wjechać do ZEA bez wizy.
Do tej pory za wizę do ZEA trzeba było płacić ok 190 zł (220 AED).