Będzie łatwiej o ulgę. ZUS upraszcza formalności

ZUS formalności ulgi

Działając pod naporem klientów a przede wszystkim pod wpływem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ZUS zdecydował się na wdrożenie uproszczonych wniosków o zastosowanie ulg w zobowiązaniach. Przyczyną zmiany jest uznanie, że takie formy pomocy nie stanowią pomocy publicznej, a przez to nie wymagają tak rozbudowanych formalności.

Uproszczone formularze dotyczą wniosków o:

• odroczenie terminu płatności składek
• zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty
• zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Jeden formularz, by obsłużyć wszystkich

Co istotne, uproszczone formularze, w przeciwieństwie do dostępnych poprzednio, są tożsame dla wszystkich podatników, niezależnie od formy prowadzenia księgowości.

Wniosek dostępny jest na stronie zus.pl

Zmianie nie uległa jednak forma pomocy i do ZUS przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię SARS-CoV-19 mogą ubiegać się o:

• odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
• zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

W konsekwencji, zastosowanie tych form pomocy nie niweluje, a jedynie odwleka konieczność uiszczenia zobowiązań.

Wniosek do ZUS złożysz elektronicznie

W dalszym ciągu aktualne pozostają ustalone już formy składnia wniosków. Dlatego można je dostarczyć:

• za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, składając ten wniosek można wykorzystać formularz ZUS-EOP, lecz należy dołączyć do niego zdjęcie lub skan podpisanego wniosku o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.
• do placówki ZUS
• pocztą

Należy jednak pamiętać, by bezwzględnie wniosek był podpisany, prawidłowo wypełniony i wskazywał, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Dwa tygodnie na dosłanie oryginału

W wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ZUS wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą, jeżeli nie został wskazany adres poczty elektronicznej. Z umową należy się zapoznać, podpisać i odesłać w formach tożsamych jak powyżej. Skan bądź zdjęcie umowy można także wysłać na adres mailowy oddziału ZUS-u.

Jeżeli jednak wyślesz umowę mailem, pamiętaj, by najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. W przeciwnym razie nie zostanie zawarta umowa i powstaną odsetki od zaległości.

Jeżeli po trzech miesiącach sytuacja nie ulegnie poprawie, przysługiwać będzie Ci prawo wystąpienia z wnioskiem o renegocjacje umowy.

Czytaj także: ZUS umorzony również dla MŚP? Warunkiem większy spadek obrotów