A&o publikuje pierwszy raport zrównoważonego rozwoju i deklaruje zerową emisję dwutlenku węgla do 2025 roku

fot. a&o hostels

Sieć hosteli a&o wydała swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, w którym podkreśla zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2025 roku. Raport przedstawia kluczowe inicjatywy zrównoważonego rozwoju, takie jak efektywność energetyczna budynków, kodeks etyki pracowniczej i odpowiedzialne zakupy.

To pierwszy raz, kiedy a&o przedstawia kompleksową analizę swojego działania. Zrównoważony rozwój jest częścią firmy od momentu jej założenia w 2000 roku. Raport zrównoważonego rozwoju 2022, który zasadniczo opiera się na wymogach raportowania Global Reporting Initiative (GRI), jest wstępem do raportów, które będą publikowane corocznie w przyszłości i ma na celu podkreślenie, że „zrównoważony rozwój w coraz większym stopniu staje się podstawową wartością modelu biznesowego”.

W oparciu o agendę ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju 2030, a&o koncentruje się na sześciu z 17 celów, w obszarach odpowiedzialnego systemu korporacyjnego, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego (ESG). W wyniku analizy istotności następujące tematy znalazły się w centrum strategii a&o:

  • czystość wody i warunki sanitarne (cel 6),
  • przystępna cenowo i czysta energia (cel 7),
  • godziwa praca i wzrost gospodarczy (cel 8),
  • miasta i społeczności przyjazne środowisku (cel 11),
  • zrównoważona konsumpcja i produkcja (cel 12),
  • działania na rzecz ochrony klimatu (cel 13).

„Nasz raport zrównoważonego rozwoju pokazuje, jak daleko firma a&o jest gotowa się posunąć: włączamy zasady ESG do każdego aspektu naszej działalności” – mówi Arben Maliqi, project manager ESG/HR.

Na drodze do firmy o zerowej wartości netto

3,73 kilograma CO2 jest obecnie wytwarzane podczas jednego noclegu w a&o. Oznacza to, że Berlińczycy podcinają konkurencję nawet o 80 proc. i osiągają redukcję emisji o około 56 proc. od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2015 roku – dla porównania: w 2015 było około 8,5 kg, w 2019 było około 5,9 kg, a w maju 2023 wynosiło już 3,73 kg.

„Naszym celem na 2025 rok były jak dotąd trzy kilogramy pochodzące z naszych własnych wysiłków – chcemy zera netto, redukcji emisji dwutlenku węgla do poziomu poniżej 2,5 kilograma na gościa i nocleg” – dodał Oliver Winter, założyciel i CEO.

10 centami goście mogą natychmiast zrekompensować straty

Dziesięć centów za noc, za jednego gościa: od teraz osoby dokonujące rezerwacji bezpośrednich mogą dobrowolnie zrekompensować swój pobyt w a&o. Z pomocą rozwiązania e-commerce „Climate Klick” partnera kooperacyjnego South Pole, goście mogą łatwo i skutecznie uczynić swój pobyt korzystnym dla klimatu: w procesie rezerwacji pojawia się pytanie „Czy chcesz zrównoważyć swoją podróż?” – z odpowiednią specyfikacją emisji i odpowiednią kwotą, w zależności od długości pobytu. Należy zaznaczyć odpowiednie pole i gotowe. W kolejnym etapie rozwoju a&o automatycznie będzie pobierać rekompensatę za wszystkie pobyty członków klubu.

Hostele a&o zredukują emisję dwutlenku węgla o 35 proc.