Amadeusz i Europejska Komisja Turystyki będa promować Europę

Amadeus i Europejska Komisja Turystyki (ETC) podpisały umowę o partnerstwie strategicznym, na mocy której mają razem promować Europę, jako cel podróży turystycznych.

Jest to część szerszej strategii “Kierunek Europa 2020” wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i ETC, która ma poprawić i wzmocnić wizerunek Europy na innych kontynentach poprzez działania promocyjne, wzdrażanie nowych technologii i współpracę z branżą turystyczną.
Wcześniej, bo już listopadzie 2013, Amadeus ogłosił o wprowadzeniu na rynek nowej aplikacji – VisitEurope.
Amadeus i ETC będą współpracować razem, tak aby wzmocnić konkurencyjność europejskiej turystyki, jako sektora będącego jednym z z głównych motorów stanowiących o wzroście gospodarczym i zatrudnienia.
Rolą Amadeusza będzie dostarczenie rozwiązań technologicznych oraz know-how z dziedziny europejskiego przemysłu turystycznego. ETC wniesie do współpracy znajomość z 33 Narodowymi Organizacjami Turystycznymi i ich wiedzę lokalną
Główne obszary współpracy to
– technologia: Amadeus wprowadził ruchomą aplikację VisitEurope, która w innowacyjny sposób pomaga wyszukiwać i prowadzić działania promocyjne w mediach społecznościowych, co ma zachęcać do odwiedzania Europy, jako atrakcyjnego celu podroży;
– wspólne inicjatywy badawcze analizujące istotne tendecje w branzy turystycznej i specyficzne dla lokalnych rynków trendy;
– organizacja seminarió i wdrażanie programów edukacyjnych pomagających pokazanie Europy, jako celu podróży i przyciągnięcie jak największej liczby turystów.

Peter De Wilde, prezes ETC powiedział: “Cieszymy się ze współpracy z czołowym przedstawicielem branży turystycznej, który będzie z nami współnie pracować nad startegią Kierunek Europa 2020. Jestem przekonany, że partnerstwo nasze pomożeobronić pozycję Europy, jako pierwszego celu podróży turystycznych. Komisja Europejska chce objąć współpracą cały przemysł turystyczny Europy.”

Juan Jezus Garcia, starszy doradca w firmie Amadeus powiedział: “W pełni udzielamy poparcia celom założonym przez ETC i Komisję Europejską w ramach strategii Kierunek l Europa 2020. Nawsza umowa to dobry przykład współpracy sektora publicznego i prywatnego dla dobra turystyki. Amadeus przyczyni się do sukcesu naszymi tzrema kluczowymi aktywami: technologią, globalnym zasięgiem i wiedzą o branży turystycznej.”