Amadeus będzie nowocześniejszy

Firma Amadeus ogłosiła utworzenie specjalnego programu, który toruje drogę do wdrożenia technologii NDC i umożliwi firmom rozwój dystrybucji usług oraz merchandisingu.

Nowe Możliwości Dystrybucji (ang. New Distribution Capability – NDC) Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), to standard transmisji danych oparty na języku XML.

Program pod nazwą „NDC-X” zgromadzi ekspertów ze wszystkich segmentów biznesu Amadeus, koncentrując się na praktycznym zastosowaniu standardu i jego testowaniu, aby zapewnić maksymalne korzyści branży turystycznej. Program NDC-X jest kontynuacją dotychczasowych prac Amadeus zmierzających do cyfryzacji branży i stworzenia komercyjnych modeli budowanych na NDC.

Gianni Pisanello, wiceprezes Amadeus, nowo mianowany na szefa zespołu odpowiedzialnego za prace nad programem NDC-X, powiedział: „Jesteśmy w decydującym momencie pod względem rozwoju standardu i gotowości branży. Aby NDC mogło rzeczywiście wystartować, musimy stworzyć prawdziwy standard nie tylko dla samego protokołu, ale także dla jego implementacji. Musimy również upewnić się, że odpowiada wymogom sprzedawców usług turystycznych oraz jest opłacalny i napędza inwestycje. W Amadeus zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, aby NDC spełniało wymagania wszystkich graczy w branży i chcemy to osiągnąć właśnie dzięki programowi NDC-X.”

Decius Valmorbida, Senior VP, szef działu Travel Channels w Amadeus, dodał: “Program NDC-X jest strategicznym priorytetem dla firmy Amadeus. Naszym celem jest dążenie do stwarzania klientom jeszcze lepszych warunków podróży przez optymalne wykorzystanie technologii. Będziemy pracować nad tym wspólnie z naszymi klientami – biurami podróży i liniami lotniczymi. Całemu procesowi dedykujemy odpowiednie zasoby i wyznaczyliśmy silnego lidera o ugruntowanej pozycji w branży, aby program osiągnął sukces.”

Julia Sattel, Senio VP, szefowa działu Linii Lotniczych w Amadeus skomentowała: “Standard NDC ma duży potencjał dla branży turystycznej i jest częścią szerszej perspektywy w obszarze cyfryzacji, bo linie lotnicze i sprzedawcy testują sposoby adaptacji nowych możliwości w swojej działalności i poprawy usług świadczonych podróżnym. W Amadeus ciężko pracujemy nad tym, aby rozwiązywać wyzwania technologiczne naszych lotniczych klientów w obszarach takich jak merchandising, dynamiczne ustalanie cen i obsługa w chmurze, dzięki czemu NDC i lepsza sprzedaż detaliczna staną się rzeczywistością.”