Agata Gościńska nową prezeską SOIT

8 stycznia 2024 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SOIT, które było okazją do podsumowania dwóch lat działalności oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia na nadchodzącą kadencję. Zarząd SOIT będzie kierowany przez Agatę Gościńską.

Najważniejszym celem nowego Zarządu SOIT jest umocnienie wizerunku Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel jako grona ekspertów budujących potencjał organizacji na zasadach wzajemnego szacunku i szeroko pojętej etyki w biznesie.

„Jesteśmy zespołem nie tylko jako zarząd, jesteśmy zespołem jako całe stowarzyszenie, którego siłę tworzy każdy członek z osobna. Będziemy słuchali wszystkich głosów naszej organizacji, włączali pomysły każdego do naszej bardzo innowacyjnej strategii zarządu SOIT na lata 2024/2025. Jestem wdzięczna za okazane mi zaufanie i wybranie mnie do Zarządu SOIT. To dla mnie wielki honor, ale też ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, które przyjmuję z pokorą i gotowością do pracy. Niezmiernie się cieszę, że do nowego zarządu stowarzyszenia zgłosiły się osoby, które myślą w ten sam sposób” – mówi Agata Gościńska, prezeska Zarządu SOIT.

„Największą radość dała mi niesamowicie dobra energia, która towarzyszyła prezentacji strategii kandydującego team-u oraz ogłoszeniu wyników wyborów. Dziękuję członkom, którzy oddali głosy na nowy zarząd, ale przede wszystkim chciałam podziękować za entuzjazm oraz deklaracje współpracy wszystkich osób, które od lat budują tę wyjątkową organizację jaką jest Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel. Jesteśmy siłą dla nas wszystkich zrzeszonych w SOIT, ale przede wszystkim jesteśmy potęgą w kreowaniu nowego spojrzenia i nowej jakości tak ważnego sektora jakim jest Incentive Travel dla całego rynku turystycznego” – dodała.

„Cieszę się, iż obrana przeze mnie koncepcja koncentracji na rozwoju Członków Stowarzyszenia tworzonego przecież przez samych profesjonalistów i ekspertów w naszej branży oraz pracy nad licznymi projektami angażującymi wszystkich członków, spotkała się z tak pozytywnym odzewem. Udało nam się w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków SOIT wytworzyć bardzo cenną energię, którą zamierzamy przekuć w nową jakość w wielu aspektach działalności stowarzyszenia. Były czasy hossy, pandemii, kryzysu, nadszedł czas rozwoju i aktywizacji. W nowym zarządzie będę odpowiedzialna za koordynację eventów oraz projektów, o których na pewno będzie głośno w całej branży, gdyż będą służyć nie tylko naszym członkom, ale również całemu rynkowi. Mam również nadzieję, iż dzięki mojemu zaangażowaniu wiele firm z branży incentive dostrzeże ogromne korzyści płynące z członkostwa i postanowi wstąpić do SOIT” – Sylwia Sadoch, członek zarządu ds. koordynacji eventów i projektów w SOIT.

SOIT zrzesza obecnie 28 członków zwyczajnych reprezentujących 22 profesjonalne agencje incentive travel: Activezone, Air Tours Club, Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club, eTravel, Flower Travel, Grupa TSO, Haxel Events & Incentive, InDreams, Margot Travel, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, OBP Incentive & Sport Travel, Polka Travel, Power, Top Travel Incentives & Holidays, Travel Concierge, Viventum, Weco Travel Services, Wysoko i Wyżej.

Skład nowo wybranych władz SOIT:

 1. Agata Gościńska – prezes Zarządu SOIT
 2. Krzysztof Pobożniak – wiceprezes ds. finansów
 3. Grażyna Woźniczka – wiceprezes ds. komunikacji i PR
 4. Agnieszka Słowik – członek zarządu ds. etyki i szkoleń
 5. Sylwia Sadoch – członek zarządu ds. koordynacji eventów i projektów

Komisja Rewizyjna 2024-2025

 1. Olga Krzemińska-Zasadzka
 2. Sebastian Słoniewski
 3. Konrad Wielgórski

Komisja Etyki 2024-2025

 1. Anna Piotrowska-Süzer
 2. Anastazja Szerkus
 3. Edyta Jabłońska-Hulimka
 4. Katarzyna Zawadzka
 5. Mikołaj Jeżak

SITE Poland organizuje egzamin dla pilotów incentive