SITE Poland organizuje egzamin dla pilotów incentive

SITE Poland poinformował o przygotowaniu pierwszego egzaminu potwierdzającego wiedzę i kompetencje niezbędne do obsługi imprez tego typu zgodnie z opisem kwalifikacji wpisanej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Kwalifikacja została wpisana do ZSK na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2020 roku, a Stowarzyszenie SITE Poland zostało Instytucją Certyfikującą i uzyskało akredytację do przeprowadzenia egzaminów.

Egzamin odbędzie się w 17 lutego 2024 w Warszawie, na zakończenie drugiej edycji szkolenia pilota incentive organizowanego wspólnie przez SITE Poland, SOIT i Kadry Turystyki. Zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami kwalifikacji.

Egzamin będzie składać się z testu wiedzy oraz rozmowy z komisją. Pytania sprawdzają efekty uczenia się takie jak: posiada aktualną wiedzę ze specjalistycznego obszaru turystyki, tj. incentive travel; rozumie zjawiska i procesy związane z organizacją i funkcjonowaniem podmiotów uczestniczących w procesie zaspokajania potrzeb turystów, w trakcie wykonywania powierzonych zadań uwzględnia potrzeby uczestników imprezy, dobiera materiały i narzędzia niezbędne do realizacji programu imprezy.

Celem egzaminu jest także sprawdzenie czy osoba chcąca pilotować imprezy typu incentive jest przygotowana do pracy także w zmieniających się warunkach, rozwiązywania nietypowych problemów, radzenia sobie ze stresem, czy przestrzega zasad i standardów obowiązujących w pracy pilotów imprez typu incentive.

Do egzaminu mogą przystąpić np. absolwenci szkolenia pilotów incentive organizowanego przez SITE Poland, SOIT i Kadry Turystyki (edycja 2023 i 2024), piloci incentive travel już obsługujący imprezy tego typu czy pracownicy agencji incentive travel, którzy organizują i koordynują wyjazdy.

Niezbędne wymagania

Przystępujący do egzaminu muszą spełnić wymagania: posiadają wykształcenie wyższe (min. licencjat), w ciągu ostatnich dwóch lat ukończyły minimum ośmiogodzinny kurs pomocy przedmedycznej oraz posiadają tzw. kwalifikację cząstkową „Pilotowanie imprez turystycznych” (PRK 4) lub potwierdzone doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych typu incentive (minimum 25 imprez) lub potwierdzone doświadczenie w pracy w biurze organizującym imprezy turystyczne typu incentive (minimum trzy lata na stanowisku związanym z projektowaniem i realizowaniem imprez turystycznych typu incentive).

Uzyskany certyfikat, wydany w języku polskim i angielskim, będzie potwierdzał kwalifikację rynkową do prowadzenia wyjazdów incentive. Certyfikat będzie posiadać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, co pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Weronika Szabelewska

Zastępczyni Redaktorki Naczelnej


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center