Accor: drugi kwartał lepszy niż w 2019

Wyniki finansowe Accor przyniosły znaczącą poprawę w pierwszej połowie 2022 r. po dwóch latach utrudnień związanych z pandemią w branży turystycznej i hotelarskiej. W II kwartale br. poziom aktywności grupy powrócił do poziomów zbliżonych, a nawet przekraczających wyniki z 2019 roku w prawie wszystkich szerokościach geograficznych. Przychody grupy wzrosły o 109 proc.

Poprawa odzwierciedla zarówno powrót i wzrost liczby turystów krajowych podróżujących w celach biznesowych i wypoczynkowych, jak i ponowne otwarcie granic, które przyspieszyło powrót międzynarodowych wyjazdów. Sytuacji towarzyszył  gwałtowny wzrost cen, napędzany popytem i rosnącą inflacją.

“Ponownie w bieżącym kwartale Accor odnotował bardzo silny wzrost biznesu, po raz pierwszy przekraczając poziomy sprzed sytuacji pandemicznej. To wyraźne odbicie we wszystkich regionach, które zauważamy w każdym segmencie naszych marek. Jesteśmy pewni, że sezon letni potwierdzi tę tendencję, a jesień zapowiada mocną poprawę w obszarze konferencji i spotkań biznesowych” – komentuje Sébastien Bazin, Chairman and Chief Executive Officer Accor.

“Niemniej jako grupa, nadal zwracamy uwagę na ewolucję otoczenia geopolitycznego i gospodarczego. Na tym etapie szacujemy odnotowanie silnego wzrostu EBITDA, z docelowym poziomem ponad 550 mln euro na cały rok 2022” – dodaje.

85 nowych hoteli w pierwszym półroczu 2022

W pierwszym półroczu 2022 r., Accor otworzył 85 hoteli, oferujących 11 700 pokoi, co oznacza wzrost systemu na poziomie 1,8 proc. netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Grupa odnotowała przychody w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 725 mln euro, co stanowi wzrost o 97 proc. w porównaniu z I poł. 2021 r. podziale na rodzaje działalności, wzrost ten rozbija się na 119 proc. wzrostu w przypadku usług hotelowych i 57 proc. w przypadku aktywów hotelowych i innych.

Zmiany w zakresie konsolidacji (przejęcia i zbycia), spowodowane są głównie konsolidacją Ennismore oraz ponownym otwarciem Pullman Montparnasse, które wpłynęły pozytywnie na ten wynik poprzez zwiększenie przychodów o 31 mln euro. Na rok 2022 Grupa potwierdza swoją prognozę wzrostu netto sieci o 3,5 proc.

Accor: pierwszy kwartał z wynikiem 701 mln euro. Przychody wyższe o 85 proc. niż w 2021