Znamy nowych dyrektorów pięciu ZOPOT-ów

Pięć ZOPOT-ów ma nowych szefów

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szlachta, powołał na stanowiska dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli, Londynie, Nowym Jorku, Rzymie i Wiedniu.

Nowo powołanymi dyrektorami zostali:

Dominka Szulc ZOPOT Bruksela

Dorota Wojciechowska ZOPOT Londyn

Magdalena Żelazowska – ZOPOT Nowy Jork (przedłużenie na rok na stanowisku p.o. dyrektora)

Barbara Minczewa ZOPOT Rzym

Marcin Płachno ZOPOT Wiedeń

Przypomnijmy, że głównym zadaniem Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej jest promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku. Ośrodki zajmują się realizacją kampanii marketingowych, kontaktem z mediami, przedstawicielami branży turystycznej, a także turystami planującymi przyjazd do Polski. ZOPOT-y odpowiedzialne są również za gromadzenie i analizę danych dotyczących turystyki.

Osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinny posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: turystyka, marketing, sprzedaż, public relations, administracja publiczna, dyplomacja, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

POT – konkurs na dyrektorów ZOPOT-ów w Paryżu, Kijowie i Pekinie