POT – konkurs na dyrektorów ZOPOT-ów w Paryżu, Kijowie i Pekinie

logotyp POT

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowiska dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibami w Paryżu, Kijowie i Pekinie.

Głównym zadaniem Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej jest promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku. Ośrodki zajmują się realizacją kampanii marketingowych, kontaktem z mediami, przedstawicielami branży turystycznej, a także turystami planującymi przyjazd do Polski. ZOPOT-y odpowiedzialne są również za gromadzenie i analizę danych dotyczących turystyki.

Osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinny posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: turystyka, marketing, sprzedaż, public relations, administracja publiczna, dyplomacja, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydaci proszeni są o przygotowanie pisemnego opracowania na temat „Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na rynek turystyczny”.

Na zgłoszenia POT czeka do 28 lipca.