Zapowiedź MSiT: ponad 240 mln zł na rozwój uzdrowisk

gminy uzdrowiskowe Szczawnica
Szczawnica / fot. Pixabay

Ponad 240 mln złotych ma trafić do gmin uzdrowiskowych w całej Polsce w ramach kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. Dofinansowanie mają otrzymać samorządy, które ucierpiały w czasie pandemii i wnioskowały o wsparcie.

Pieniądze, które zamierza przekazać MSiT mają zostać przeznaczone na inwestycje poszerzające ofertę dla kuracjuszy i turystów, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami, m.in. na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg.

„Ponad 240 mln zł z Programu Polskie Uzdrowiska zostało przeznaczonych na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej – zarówno dla gmin uzdrowiskowych, jak i dla gmin, na których terenie znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej. Spodziewamy się, że dzięki inwestycjom finansowanym z Polskiego Ładu, wzrośnie liczba turystów odwiedzających miejscowości uzdrowiskowe” – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Zwiększenie potencjału polskich uzdrowisk

WEdług MSiT w najbliższych latach rozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce będzie związany ze wzrostem zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych, a frekwencja opierać się będzie głównie na rosnącej grupie potencjalnych klientów, którą – w związku z zachodzącymi procesami demograficznymi w Europie – stanowią seniorzy oraz osoby, które chorowały na Covid-19.

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy z obszarami ochrony uzdrowiskowej poniosły straty w wyniku pandemii, gdyż ich gospodarka w znacznym stopniu zależała od liczby turystów korzystających z usług. Restrykcje podczas poszczególnych fal Covid-19 w przyczyniły się do ograniczenia ich dochodów, w tym wpływów z opłaty uzdrowiskowej.

Głównym celem zaproponowanego wsparcia ma być poprawa sytuacji gospodarczej gmin, a także zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie niwelowania skutków i powikłań po przebytej chorobie Covid-19 w świetle prognozowanego radykalnego wzrostu zapotrzebowania na turystykę medyczną oraz usługi rehabilitacyjne.

Program Polskie Uzdrowiska opracowano w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.