Wielkopolskie Forum Organizacji Turystycznych: nie należy spisywać nadchodzącego sezonu na straty

Wielkopolskie Forum Organizacji Turystycznych
Telekonferencja Wielkopolskiego Forum Organizacji Turystycznych

Sytuacja branży turystycznej w dobie pandemii koronawirusa, możliwe działania na szczeblu lokalnym i regionalnym, mogące poprawić sytuację na rynku usług turystycznych oraz prognozy odnośnie tego, jak będzie wyglądać turystyka w Polsce w roku 2020 były głównymi tematami II Wielkopolskiego Forum Organizacji Turystycznych, które odbyło się 16 kwietnia.

Spotkanie było kontynuacją idei Wielkopolskiego Forum Organizacji Turystycznych, mającego być platformą do współpracy pomiędzy WOT, lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi wiodącymi stowarzyszeniami zaangażowanymi w rozwój turystyki w Wielkopolsce.

II Forum zostało zorganizowanie w formie wideokonferencji. Udział wzięło ogółem 14 osób – przedstawicieli dziewięciu organizacji i stowarzyszeń. Całe spotkanie trwało około dwóch godzin.

Jednym z najważniejszych wniosków znalazło się przede wszystkim stwierdzenie, że nie należy spisywać nadchodzącego sezonu na straty i że turystyka w Polsce i Wielkopolsce z pewnością się odrodzi.

Należy mieć zarazem świadomość, że nie będzie to jednak turystyka znana nam z lat ubiegłych. Dominującym trendem będą wyjazdy krótkie, w tym jednodniowe oraz mikroturystyka, przy jednoczesnym sporym deficycie turystów zagranicznych.

Odpowiedzią na to ma być właśnie zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami turystycznymi, lepsza wymiana informacji, wspólna promocja oraz tworzenie lokalnych i ponadlokalnych pakietów turystycznych. Sporym problem towarzyszącym pandemii koronawirusa jest jej nieprzewidywalność i brak mapy drogowej, wskazującej etapy wychodzenia z kryzysu. Dlatego też wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że jedynie koordynacja działań pozwoli na szybkie reagowanie w sytuacji nagłych zmian.

Pierwsze koncepcje i gotowe propozycje rozwiązań powinny pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni.