W ramach CPK ma powstać 1600 km nowych linii kolejowych

Nowe tory kolejowe i zmodernizowane stare trasy mają w sumie dać 1600 km nowych linii, które połączą Centralny Port Komunikacyjny z 10 kierunkami w kraju. W pierwszym etapie ma powstać 140 km nowych tras łączących Warszawę, CPK i Łódź.

Szczegóły Programu Kolejowego CPK przedstawił na konferencji prasowej na stacji Łódź Fabryczna premier RP Mateusz Morawiecki. Przyjęta przez rząd nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym z 17 kwietnia 2013 r. uwzględnia wszystkie połączenia, których budowa wynika z koncepcji przygotowania i realizacji CPK przyjętej przez rząd 7 listopada 2017 r.

Z 10 kierunków na lotnisko i do stolicy

Kolejowa części Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Będą one łączyły miasta wojewódzkie ze stolicą Polski i CPK, a także wzajemnie między sobą.

W ramach etapu zero, który ma być gotowy przed uzyskaniem przez port zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii na trasie Warszawa – CPK – Łódź.

„Nadszedł czas, żeby dać polskiej kolei nowy impuls do rozwoju. Zależy nam, żeby mieszkańcy wszystkich regionów w Polsce, z miast i wsi mieli równy dostęp do kolei, żeby mogli wygodnie podróżować do każdego zakątka kraju. Te inwestycje zapewnią szkielet systemu transportowego państwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

„Polski rząd wspiera nie tylko modernizację istniejących szlaków, która jest w gestii spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, ale też budowę nowych, za które w przypadku linii prowadzących do lotniska odpowiadać będzie spółka CPK” – dodał.

Krótszy czas dojazdu do Warszawy

Łączna długość linii, których budowa wynika z Koncepcji CPK, wynosi ponad 1600 km. Dokładna ich długość będzie znana po przeprowadzeniu prac koncepcyjnych i projektowych.

„Przyjęte dziś przez rząd rozporządzenie uwzględniło całą projektowaną sieć linii kolejowych, wskazaną w Koncepcji CPK, w wykazie linii o znaczeniu państwowym. To pokazuje, jak ważną i uniwersalną inwestycją jest CPK. Będzie to nie tylko nowoczesne lotnisko przesiadkowe, bardzo potrzebne w Polsce i w tej części Europy, ale dzięki inwestycjom kolejowym także przedsięwzięcie, które pomoże lepiej skomunikować całą Polskę” – wyjaśnił Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

„Korzyści z inwestycji kolejowych są niezaprzeczalne. Z ponad 100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Portu Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Zadania realizowane w ramach Programu Kolejowego CPK pozwolą nam działać na rzecz zrównoważenia transportu w Polsce. Dzisiaj charakteryzuje się on niedostatecznym rozwojem kolei i opiera w nadmierny sposób na infrastrukturze drogowej” – mówi Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.

Budowa nowych tras i remont starych

Każda z 10 kolejowych “szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP PLK.

Przyjęcie rozporządzenia zostało poprzedzone uporządkowaniem wskazanej w koncepcji CPK sieci linii, nadaniem im numerów oraz określeniem punktów początkowych i końcowych. Nowelizacja włącza do wykazu zarówno istniejące linie kolejowe, projektowane nowe odcinki, które będą stanowiły przedłużenie istniejących, jak i nowe linie, których budowa wynika z Koncepcji CPK.

W przygotowaniu jest program wieloletni CPK, który określi, jakie konkretnie inwestycje lotniskowe, kolejowe i drogowe będą realizowane w ramach obsługi CPK i jakie finansowanie w kolejnych latach będzie na to potrzebne.

Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tys. km.