W maju najbardziej podrożały obiekty bez kategorii

materiały prasowe

Średnia cena pokojonocy w maju wyniosła 258,45 zł, i była o 4,16 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym.

W największym stopniu podrożały obiekty nieskategoryzowane (o 17,57 proc. do poziomu 214,19 zł) oraz hotele o standardzie 1* (wzrost o 10,38 proc. do poziomu 221,91 zł).

Hotele 3* stanowiły jedyną kategorię obiektów, w przypadku której odnotowano spadek średniej ceny pokojonocy w analizowanym miesiącu (o 0,59 proc. do poziomu 234,87 zł).

Maj charakteryzował się zauważalnym spadkiem udziału hoteli 3* w łącznej liczbie rezerwacji. Spadek wyniósł 1,62 p.p., a udział hoteli 3* wyniósł 47,97 proc. Był to największy spadek spośród wszystkich analizowanych kategorii obiektów.

Z kolei obiekty o standardzie 4* zwiększyły w tym samym okresie swój udział w rynku rezerwacji o 1,81 p.p., do poziomu 20,33 proc.

W maju największy przyrost liczby rezerwacji w ujęciu r/r zanotowano w Białymstoku (30,5 proc.), Bydgoszczy (13,5 proc.) i Rzeszowie (12,6 proc.). Natomiast miastami, w których w tym samym okresie miał miejsce największy spadek liczby rezerwacji, były Wrocław (-19,4 proc.), Poznań (-9 proc.) oraz Olsztyn (-8,9 proc.).

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 6,6 dnia przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 0,9 dnia później niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym.