Uzdrowiska chcą powstania „Narodowego Programu Wsparcia Polskich Uzdrowisk”

Uzdrowisko Polanica Zdrój
Park w Polanicy Zdroju/fot. archiwum sgurp.pl

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP przedstawiło premierowi koncepcję 9 punktowego „Narodowego Programu Wsparcia Polskich Uzdrowisk”, który ma im pomóc przeżyć kryzys spowodowany epidemią koronawirusa.

W liście cytowanym przez PAP, podkreślono, że ponad 90 proc. gospodarki gmin uzdrowiskowych stanowi lecznictwo uzdrowiskowe, turystyka uzdrowiskowa, turystyka oraz usługi związane z tymi branżami.

Mocny spadek dochodów

Według autorów listu, spadki dochodów budżetów w najbliższych 3 miesiącach sięgną od 4 do 9 proc. dochodów gmin, a w skali roku będą to spadki rzędu 20-35 proc., co może oznacza szybką utratę płynności finansowej gmin, szczególnie tych o rozwiniętych funkcjach uzdrowiskowych.

Bardzo silne spadki przychodów odnotowują też spółki komunalne dostarczające wodę i odbierające ścieki oraz odpady. Utraciły one często ponad 60 proc. swoich przychodów miesięcznych, co gwałtownie zagraża ich egzystencji.

A apelu podkreślono, że gminy uzdrowiskowe, podobnie jak inne JST, są takimi samymi pracodawcami, jak inne podmioty, które zostały objęte tarczą antykryzysową. Niestety gminy nie zostały zwolnione ze składek ZUS od pracowników, ani objęte inną pomocą.

Narodowy Program Wsparcia Polskich Uzdrowisk ma w pierwszej kolejności objąć:

1. konieczność czasowego dofinansowania budżetów gmin uzdrowiskowych poprzez refinansowanie spadku wpływów dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej i zmianę przepisów w sprawie naliczania dotacji uzdrowiskowej,
2. podwyższenie udziałów w podatkach (PIT, CIT) lub refinansowanie spadku tych dochodów na poziomie w całości pokrywającym brak lub obniżenie wpływów z tego tytułu, za okres zamknięcia uzdrowisk,
3. zmniejszenie finansowego udziału gmin w inwestycjach realizowanych z programów unijnych z zakresu infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i komunalnej poprzez wsparcie finansowe państwa wkładów własnych gmin,
4. zwolnienie ze składek ZUS za okres pandemii wszystkich zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, podmiotów gospodarczych działających w uzdrowiskach w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i szeroko rozumianej turystyki, które musiały zaprzestać działalności na skutek decyzji rządu o wprowadzeniu stanu pandemii w kraju,
5. zwolnienie ze składek ZUS na okres pandemii jednostek gmin uzdrowiskowych,
6. wypracowanie mechanizmów bezpośredniego wsparcia spółek komunalnych w miejscowościach, w których spółki takie są kluczowymi dostawcami mediów,
7. zapewnienie utrzymania miejsc pracy i wsparcie podmiotów lecznictwa uzdrowiskowego, firm kooperujących w celu zabezpieczenia ciągłości przyszłego funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego po jego otwarciu,
8. zabezpieczenie finansowe ciągłości funkcjonowania infrastruktury kluczowej dla działalności uzdrowisk,
9. wprowadzenie „bonu uzdrowiskowego” w 100% finansowanego ze środków centralnych, w celu zachęcenia potencjalnych turystów i kuracjuszy do korzystania z oferty polskich uzdrowisk.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center