Turystyka nieuwzględniona w projekcie kolejnej wersji „tarczy”

Jarosław Gowin turystyka
Wicepremier Jarosław Gowin na konferencji prasowej

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej, ustawy zapewniającej ulgi i postojowe dla firm poszkodowanych przez pandemię. Obejmuje ona m.in. branżę fitness, organizatorów targów i kongresów, branżę fotograficzną i filmową oraz restauracje.

Jak zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, pomoc ma dotyczyć ponad 170 tys. firm, w których zatrudnionych jest ok. 372 tys. pracowników. Rząd szacuje, że łączna kwota wsparcia to ok. 1,83 mld zł.

Postojowe, zwolnienie ze składek, “mikropożyczka”

Poszczególne branże otrzymają w listopadzie zwolnienie ze składki na ZUS oraz dodatkowe świadczenie, tzw. postojowe. Małe i mikro-przedsiębiorstwa otrzymają bezzwrotne pożyczki w wysokości 5 tys. zł. Będzie też zwolnienie z opłaty targowej z jednoczesną rekompensatą dla gmin.

Dodatkowe świadczenie postojowe, czyli “dopłata z budżetu państwa do utrzymania zatrudnienia w tych firmach” za listopad będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy będą w październiku lub listopadzie niższe o co najmniej 40 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Świadczenie będzie pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych będzie przysługiwać, jeśli przychody firmy w listopadzie tego roku spadły o co najmniej 40 proc. względem listopada 2019 roku.

Podobnie w przypadku 5 tysięcy złotych dotacji dla mikrofirm. Będzie ono przysługiwało, jeśli firma wykaże w październiku lub listopadzie tego roku przychody niższe o co najmniej 40 proc. niż rok wcześniej.

Przewodnicy górscy z postojowym i zwolnieniem z ZUS

Warto nadmienić, że postojowe i ZUS przysługiwać będzie przewodnikom górskim dotychczas pomijanym w “tarczy”. Objęci są oni PKD PKD 93.13.Z.

“Pracujemy nad strategią na kolejne miesiące”

Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że to nie koniec prac nad pomocą dla przedsiębiorców.

„Dziś zaproponowaliśmy katalog rozwiązań, które są uczciwie policzone i spełniają postulaty wielu branż. Rada Ministrów zostaje wyposażona w prawo do przedłużania zwolnienia z ZUS i postojowego na kolejne miesiące, z pominięciem procesu legislacyjnego, co przyspieszy pomoc w przyszłości. Pracujemy też nad strategiami wsparcia dla polskiej gospodarki w perspektywie od sześciu do dziewięciu miesięcy. Na czwartek mamy zaplanowane zdalne spotkania z Radą dialogu społecznego i Radą przedsiębiorczości, by dyskutować o tym jakie strategie obrać dla gospodarki” – zapowiedział na konferencji.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Branże objęte dodatkowym postojowym:

PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna
PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna
PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Branże objęte zwolnieniem z ZUS:

PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna
PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna
PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 93.29A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
PKD 93.29. B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

„Pomoc wszystkim poszkodowanym firmom kosztowałaby 100 mld zł”. Jarosław Gowin spotkał się z branżą eventową

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center