Tranzyt przez Węgry dla turystów – sprawdź na jakich zasadach

Nad Balatonem/fot. AG

Tranzyt turystów przez terytorium Węgier jest możliwy zgodnie, jednak podlega pewnym ograniczeniom. Korytarze humanitarne będą nadal otwarte i umożliwiają przejazd do Chorwacji i Rumunii a przez tę ostatnią do Bułgarii.

Od 1 września obowiązują następujące ograniczenia wjazdu pojazdami na Węgry:

Cudzoziemcy przybywający z zagranicy w ruchu pasażerskim w celach tranzytowych mogą wjechać na Węgry, jeśli przy wjeździe przejdą badanie lekarskie, które nie ujawnia podejrzenia zakażenia COVID np. pomiar temperatury.

Cudzoziemcy chcący wjechać na terytorium Węgier muszą:
– przedstawić powód celu podróży,
– potwierdzenie, że zapewniony jest ich wjazd do kraju docelowego sąsiadującego z Węgrami.

Cudzoziemcy przybywający z zagranicy mogą korzystać wyłącznie z wyznaczonych przejść granicznych i tras przejazdu, mogą zatrzymywać się tylko w miejscach postojowych wyznaczonych dla ruchu tranzytowego, z przyczyn istotnych dla tranzytu – zwłaszcza ze względów sanitarnych lub technicznych – i są zobowiązani do opuszczenia terytorium Węgier w ciągu 24 godzin.

Podróże w celach biznesowych będą możliwe wyłącznie pomiędzy spółkami powiązanymi ze sobą.

Pozwolenia na wjazd w przypadkach szczególnych (np. w przypadku małżeństwa, gdzie jedna z osób jest obywatelem innego państwa) może udzielić komendant główny policji.

Zabroniony będzie wjazd cudzoziemców na terytorium Węgier, będzie to możliwe jedynie w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach.

Studenci zagraniczni studiujący na Węgrzech, po przekroczeniu granicy zobowiązani będą do odbycia 14- dniowej kwarantanny, która może być skrócona po okazaniu wykonanych na Węgrzech w odstępstwie czasowym ni

Wykaz korytarzy tranzytowych i pełne informacja w jęz angielskim na stronie http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor