Tarcza antykryzysowa wydłużona na marzec i kwiecień. Co przysługuje firmom turystycznym?

tarcza-na-marzec-kwiecien
fot. Adam Górka / Pixabay

Zapisy ustawy „covidowej”, uprawniające m.in. firmy turystyczne do korzystania z czterech narzędzi wsparcia, zostały przedłużone na marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się wstecznie o zwolnienie ze składek na ZUS za marzec i kwiecień, dwa kolejne postojowe i dwie kolejne dotacje do 5 tys. zł oraz dopłaty do wynagrodzeń.

Przypomnijmy, że ustawa, zwana „tarczą branżową”, czy też „tarczą antykryzysową 6.0” weszła w życie w grudniu i pierwotnie nie wspierała wszystkich firm turystycznych, lecz wybrane PKD, takie jak 79.90.A. Została dopiero potem rozszerzona dwoma rozporządzeniami, które dodawały do katalogu firm uprawnionych do świadczeń kilka PKD „turystycznych” i przedłużała działające narzędzia finansowe na styczeń i luty. Do dziś firmy z branż zamkniętych czekały na jej przedłużenie na marzec i kwiecień w zakresie zwolnienia z ZUS oraz na kolejne transze postojowego, dopłat do wynagrodzeń i dotacji do 5 tys. zł.

Nowy okres porównawczy i termin weryfikacji PKD

Rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

Jak wynika z komunikatu rządowego, świadczenia mają trafić do 420 tys. firm, zatrudniających ok. 1,4 mln osób. Na wsparcie przedsiębiorców za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

Wnioski o pomoc mogą składać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Termin weryfikowania kodów PKD przesunięty został na 31 marca 2021 r.

Wprowadzono też dodatkowy okres, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów: luty 2020 r.

Zwolnienie z ZUS

Firmy turystyczne o kodach PKD m.in. 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C zostały zwolnione ze składek na ZUS za okres od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r., jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Jeżeli opłaciły już składki, otrzymają ich zwrot.

Wnioski będzie można składać od 4 maja do 30 czerwca 2021.

Dopłata do wynagrodzeń

Dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS. Firmy o kodach PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, będą mogły ubiegać się o świadczenie na dwa kolejne miesiące.

Przysługiwało będzie ono firmom, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 lub we wrześniu 2020.

Wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Postojowe

Świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi każdorazowo 2080 zł. Firmom o kodach PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C będzie przysługiwało pięciokrotnie. Czyli w stosunku do poprzedniego rozporządzenia firmy te zyskają dwa kolejne postojowe.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest wykazanie, że jej przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 lub w lutym 2020.

Wnioski będzie można składać od 4 maja.

Dotacja do 5 tys. zł

Mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje do wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Firmom o kodach PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C przysługiwać ma ona pięciokrotnie. Czyli podobnie jak w wypadku postojowego – przedsiębiorcy turystyczni zyskują możliwość otrzymania dwóch kolejnych dotacji.

Ponownie, świadczenie przysługiwać ma firmom, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 lub w lutym 2020.

Wnioski o dotację będzie można składać od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r.