Jest decyzja rządu – rozszerzenie “tarczy 6.0” o turystyczne PKD

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj rozporządzenie, w którym znalazły się kolejne instrumenty pomocy…