Przedłużenie „tarczy antykryzysowej” na luty. Co przysługuje firmom turystycznym?

tarcza-przedluzona-luty
fot. Steve Buissinne / Pixabay

W niedzielę 28 lutego weszło w życie rozporządzenie przedłużające działanie „tarczy antykryzysowej” na luty. O pomoc mogą wnioskować m.in.: hotelarze, właściciele kwater, firmy transportowe, agenci, piloci i przewodnicy i touroperatorzy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego przedłuża możliwość pobierania świadczeń dostępnych w ramach „tarczy 6.0”. Są ich cztery rodzaje: zwolnienie z ZUS, postojowe, dotacja do 5 tys. zł oraz dopłaty do wynagrodzeń. Akt prawny wszedł w życie 28 lutego.

Dopłaty do wynagrodzeń

Dodatkowe świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy zostały przedłużone dla firm o kodach: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A 79.12.Z, czyli między innymi dla hotelarzy i innych miejsc noclegowych, agentów turystycznych i organizatorów turystyki. Ponownie pomoc otrzymają firmy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski można składać do 31 marca 2021. Dotacja zostanie przyznana firmom, które przeważający rodzaj działalności oznaczonej wymienionymi w rozporządzeniu kodami PKD prowadziły na dzień 30 listopada.

Postojowe

Trzecie postojowe w ramach „tarczy 6.0” przyznano firmom o kodach m.in.: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, czyli firmom transportowym, hotelom i udostępniającym miejsca noclegowe, agentom turystycznym, organizatorom turystyki, pilotom i przewodnikom oraz agentom wyspecjalizowanym w rezerwacjach (w tym agentom IATA). Kod PKD weryfikowany jest na podstawie danych rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 roku.

Kolejne jednorazowe postojowe należy się firmom, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego rozporządzenia rozszerzającego „tarczę” postojowe nie należy się pilotom i przewodnikom, którzy: zawiesili prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.; ich działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Jak wynika z Art. 15zs ustawy o „tarczy antykryzysowej”, wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dotacja na pokrycie kosztów działalności

Możliwa do uzyskania do wysokości 5 tys. zł dotacja przysługuje po raz trzeci mikro i małym firmom o PKD (również na dzień 30 listopada 2020) m.in.: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, czyli firmom transportowym, hotelom i udostępniającym miejsca noclegowe, agentom turystycznym, organizatorom turystyki, pilotom i przewodnikom oraz agentom wyspecjalizowanym w rezerwacjach (w tym agentom IATA).

Chodzi znów o firmy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z § 7 ust. 1, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Wnioski można składać do 31 maja 2020 roku.

Zwolnienie z ZUS

Z obowiązku opłacania składek za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 roku zwolnione zostały firmy o kodach PKD m.in.: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, czyli te same kategorie firm turystycznych, którym przysługują pozostałe świadczenia. Ponownie – przy weryfikacji kodu PKD liczy się wpis w REGON na dzień 30 listopada 2020 roku.

Warunkiem zwolnienia jest, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Wniosek trzeba złożyć do ZUS nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021. Opłacone już za ten okres składki podlegają zwrotowi.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Rozporządzenie rozszerzające „tarczę 6.0”. Co przysługuje firmom turystycznym?

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center