Rozporządzenie rozszerzające „tarczę 6.0”. Co przysługuje firmom turystycznym?

tarcza 6.0 rozporządzenie
fot. Scott Graham

Ukazało się rozporządzenie rozszerzające zakres tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Przyznaje ono świadczenia m.in. hotelarzom, organizatorom turystyki, agentom turystycznym, pilotom i przewodnikom. Ponowne postojowe będzie przysługiwało dwukrotnie, zwolnienie z ZUS – za grudzień i styczeń.

Środki naprawcze dostępne dla firm w ramach „tarczy 6.0” to co do zasady cztery rodzaje świadczeń: zwolnienie z ZUS, postojowe, mikropożyczka 5 tys. zł oraz dopłaty do wynagrodzeń. Podstawowym warunkiem jego otrzymania jest spadek przychodów o 40 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lutego 2021 roku.

Jak dotąd w branży turystycznej wszystkie świadczenia z „tarczy 6.0” przysługiwały jedynie pilotom i przewodnikom (PKD 79.90.A) oraz firmom transportowym (49.39.Z). Agentom zajmującym się rezerwacjami (79.90.C) przysługiwało jednorazowe postojowe i zwolnienie z ZUS za listopad (bez mikropożyczki i dopłat do wynagrodzeń).

Tarcza 6.0 weszła w życie. Na co mogą liczyć firmy turystyczne?

Rozporządzenie rozszerza zarówno katalog branż, którym należą się te środki, jak też przedłuża czas trwania poszczególnych świadczeń. Nie uzupełnia jednak pomocy, tzn nie przyznaje „nowym” PKD trzykrotnego postojowego, a „starym” – dwukrotnego. Wszystkie turystyczne firmy zostały potraktowane tak samo. Powstała więc nierówność w zakresie udzielonej pomocy. Zależna jest ona od tego, czy konkretne PKD były już wpisane w ustawę czy też pojawiają się dopiero w rozporządzeniu.

Ponowne postojowe

Przysługuje dwukrotnie firmom turystycznym o PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C. Oznacza to, że w „tarczy 6.0” piloci, przewodnicy i agenci IATA mogą uzyskać postojowe trzykrotnie, a agenci turystyczni, organizatorzy turystyki, hotelarze i właściciele obiektów noclegowych – dwukrotnie.

Rozporządzenie określa, że świadczenie to przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, których „przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.”

Co ważne, ponowne dwukrotnie postojowe nie będzie przysługiwało pilotom i przewodnikom, którzy zawiesili prowadzenie działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r. oraz tym których działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres
nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Możliwość uzyskania jednorazowej „mikropożyczki” do 5 tys. zł otrzymują m.in. firmy o PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z , 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C. Warunkiem jest znowu wykazanie, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski można składać do 31 marca 2021.

Nie jest na razie dla nas jasne, czy skoro rozporządzenie wymienia PKD, które już były w ustawie, to mikropożyczka przysługuje tym firmom ponownie.

Zwolnienie z ZUS

Umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne ma przysługiwać firmom turystycznym za okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. Rozporządzenie nie wprowadza więc osobnego zwolnienia ze składek dla firm, które do tej pory nie były objęte „tarczą 6.0.” Kody PKD kwalifikujące do tego świadczenia to ponownie: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C.

Warunkiem otrzymania zwolnienia jest m.in. wykazanie, że przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli dany podmiot był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 roku.

Dopłaty do wynagrodzeń

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przyznano firmom o wiodącym PKD: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.

Ponownie warunkiem jest, aby którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wnioski mogą być składane do 31 marca.

Wsteczna zmiana PKD nic nie da?

Rozporządzenie wprowadza – w przypadku wszystkich świadczeń – jeden ważny warunek: „oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.” Może to wykluczyć możliwość otrzymania świadczeń w przypadku „wstecznej” zmiany PKD w CEiDG.

Rozporządzenia określa też inne ważne warunki, przede wszystkim dotyczące treści wniosków i oświadczeń niezbędnych do otrzymania świadczeń.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center