Węgrzy zamknęli zagraniczne ośrodki turystyczne

Magyar Turisztikai Ügynökség (Węgierska Agencja Turystyki) odpowiedzialna za…


AG
Wegrzy zapraszają biura na workshop do Krakowa

Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki Węgierskiej organizuje prezentację walorów…


AG
Węgry – o ponad 100 proc. więcej Polaków

Z analizy portalu Noclegguru.pl. wynika, że wśród najczęściej wybieranych przez turystów…


MZ
Węgierska turystyka mocna jak nigdy

Rekordowa liczba turystów zagranicznych, rekordowa liczba wykupionych noclegów, rosnące dochody,…