Święto galerii sztuki w Wiedniu

TK3 Tomasz Kowalski, Schody 2010

22 wiedeńskie galerie zapraszają szeroką publiczność aby umożliwić jej kontakt ze sztuką współczesną.
Vienna Gallery Weekend odbywa się już po raz piąty. W tym roku udział w projekcie zapowiedziały 22 galerie sztuki współczesnej w Wiedniu. Można je odwiedzać od 16. do 18. maja 2014 roku przy nieodpłatnym wstępie i wydłużonych godzinach otwarcia.

Oprócz wystaw zorganizowane będzie również zwiedzanie z przewodnikiem. W programie znalazły się również performances, rozmowy z artystami i prezentacje katalogów wystaw. Bliżej zaprezentowane zostaną prace m.in. Valie Export, Ursuli Mayer, Tomasza Kowalskiego, Johannesa Domeniga i wielu innych.

Szczegółowy program oraz wykaz galerii pod linkiem:
www.viennagalleryweekend.com