„Świat romantyzmu” w wiedeńskiej Albertinie

bpk | Museum der bildenden Künste, Leipzig | Bertram Kober (Punctum Leipzig)

Około 160 dzieł najważniejszych przedstawicieli Romantyzmu można już podziwiać na wystawie w wiedeńskim muzeum Albertina. Pośród licznych eksponatów pochodzących z międzynarodowych zbiorów znajdują się obrazy między innymi takich artystów jak Caspar David Friedrich czy też Francisko de Goya.

Konfrontacja skandynawskiego protestanckiego romantyzmu z romantyzmem katolickim oraz wkład Wiednia i Austrii w powstającą sztukę to główne tematy przewijające się przez wystawę. W końcu to właśnie na Wiedeńskiej Akademii narodził się przeciwstawiający się akademizmowi ruch zwany Bractwem Św. Łukasza, którego członkowie z czasem wyjechali do Rzymu aby działać wśród grupy Nazareńczyków. Wiedeński Romantyzm ukazany w Albertinie to dzieła takich artystów jak Führich, Schnorr czy też Schwind.

Na odwiedzających wystawę „Świat romantyzmu” czekają również inne sekcje poświęcone między innymi arabeskom i mitowi habsburskiemu.

www.albertina.at