Słowacja – pierwsze III kwartały lepsze o 8 proc.

AG

W pierwszych trzech kwartałach tego roku Słowację odwiedziło 4 211 384 turystów o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Wykupili oni 12 012 464 noclegów, o 6,6 proc, więcej niż rok temu.

Liczba turystów zagranicznych wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 7,3 proc. i wyniosła 1 714 903. Wykupili oni 4 414 192 noclegów, o 6,4 proc. więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku.

Wśród turystów zagranicznych najwięcej odnotowano z: Czech – 516 657, Polski – 176 916, Niemiec – 152 389, Węgier – 79 134, Austrii – 72 469, Wielkiej Brytanii – 61 622, Chin – 47 288, Włoch – 46 282, Ukrainy – 40 782 i Izraela – 38 401. Największą dynamikę odnotowano z ), Chin (+58,5 proc.) Izraela(+53,4 proc.) i Polski (+12,6 proc.).

Najwięcej noclegów wykupili goście z: Czech – 1 472 109, Polski – 437 890, Niemiec – 387 493, Węgier – 176 722, Izraela – 163 744, Ukrainy – 140 104, Austrii – 136 653, Wielkiej Brytanii – 138 208, Rosji 107 434, Serbii 101 116.

Jeśli chodzi o poszczególne regiony, to najwięcej zagranicznych turystów odwiedziło: bratysławski kraj – 41,5 proc. (712 184 turystów), kraj żyliński – 16,4 proc. (281 973) i kraj preszowski – 13,5 proc. (231 749). Również w tych trzech regionach turyści zagraniczni wykupili najwięcej noclegów: bratysławski kraj – 29,4 proc., kraj żyliński – 19,3 proc., i kraj preszowski – 16 proc.