Śląskie – Mazury – bliskie z natury, czyli jak dwa ROT-y współpracują

fot. Mateusz Klimek

W wyniku podpisanego we wrześniu 2021 roku w Lidzbarku Warmińskim listu intencyjnego pomiędzy Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, a Śląską Organizacją Turystyczną, powstało hasło promocyjne Śląskie – Mazury – bliskie z natury. Oba regiony zadeklarowały tym samym współpracę w zakresie promocji turystycznej atrakcji turystycznych województw – śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Od początku 2022 roku realizowane są wspólne działania obydwu regionalnych organizacji turystycznych poprzez wzajemną promocję regionalnych portali turystycznych www.mazury.travel i www.slaskie.travel w mediach społecznościowych oraz wydanie wspólnego magazynu LOVE WM/LOVE ŚLĄSKIE, w którym zaprezentowane zostały atrakcje turystyczne obu regionów.

Kolejnym działaniem mającym na celu popularyzację oferty turystycznej obu regionów, był udział w eventach plenerowych. W czerwcu Warmia i Mazury promowały się podczas Festiwalu Górnej Odry, a w sierpniu Śląska Organizacja Turystyczna wraz ze swoimi markami turystycznymi – Beskidami, Śląskiem Cieszyńskim, Jurą Krakowsko – Częstochowską oraz Krainą Górnej Odry zachęcały mieszkańców i turystów odwiedzających Krainę Wielkich Jezior Mazurskich (Giżycko i Mikołajki) do zwiedzania atrakcji turystycznych województwa śląskiego.

Adam Wawoczny, prezes zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej, powiedział: „Targi turystyczne w dotychczasowej formule, czyli organizowane w centrach targowych i targowo- wystawienniczych tracą na swojej popularności, zarówno u odwiedzających, jak
i wśród wystawców. Myślę, że dużo lepszą formą dotarcia z ofertą regionów do klienta indywidualnego są różnego rodzaju imprezy plenerowe odbywające się w miejscach dużej recepcji ludzi. W tym roku wykorzystaliśmy zatem odbywające się po raz 22. Mazury AirShow w Giżycku (w dniach 6-7 sierpnia) oraz długi weekend sierpniowy w Mikołajkach (12-15 sierpnia), które w tym okresie są w swoim szczycie sezonu. Promocja marek turystycznych z województwa śląskiego na Mazurach to nie tylko dotarcie do mieszkańców tamtego regionu, ale przede wszystkim do turystów przybywających tam z całej Polski, to zatem potencjalnie szerszy obszar oddziaływania niż targi tylko w jednym mieście, które odwiedzają głównie mieszkańcy tego miasta.”

Akcja w Mikołajkach/fot. Jarosław Puszko

W ramach podpisanego porozumienia Regionalne Organizacje Turystyczne współpracują również w zakresie wzbogacania i rozwoju oferty turystycznej regionów, zmierzającej do wydłużania sezonu turystycznego. Taką formą wydłużenia sezonu turystycznego jest turystyka zdrowotna i medyczna.
Obydwa regiony mają w tym względzie ogromy potencjał (śląskie w zakresie specjalistycznych placówek medycznych, zaś Warmia i Mazury w zakresie oferty prozdrowotnej oraz wellness i spa oferowanej przez hotele w okresie po wysokim sezonie).

Jarosław Klimczak, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystyczne, podkreślił: „W regionie warmińsko-mazurskim powstają nowe miejscowości uzdrowiskowe wyposażone w najnowocześniejsze technologie do rehabilitacji w ramach turystyki zdrowotnej. W głównych ośrodkach, gdzie zlokalizowane są hotele i obiekty turystyczne tworzone są centra medyczne obsługujące na najwyższym poziomie turnusy prozdrowotne skierowane do turystów krajowych i zagranicznych. Region przygotowuje także specjalną ofertę w zakresie turystyki zdrowotnej skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego.”

Promocyjne Lato 2022 w Śląskim