Senat: poprawki dla turystyki do “tarczy 6.0” bez rozstrzygnięcia

Senator Adam Szejnfeld prezentuje założenia "tarczy 6.0"
Senator Adam Szejnfeld prezentuje założenia “tarczy 6.0”

Senat omówił „tarczę antykryzysową” na sali plenarnej. Nie rozmawiano jednak o konktretnych poprawkach, których senatorowie zgłosili ponad 300. Projekt wraca na komisję.

„Tarcza branżowa” uchwalona we wrześniu zostanie uzupełniona o świadczenia dla pilotów i przewodników. Nie ma zgody strony rządowej na przedłużenie pomocy na listopad dla hotelarzy, firmy transportowe, agentów turystycznych i organizatorów turystyki. Na obradach plenarnych Senatu omówiono dziś poprawki do ustawy zwanej „tarczą antykryzysową” 6.0.

Komisja senacka zgłosiła poprawki uwzględniające niektóre kategorie firm turystycznych w kolejnej miesięcznej “turze” zwolenienia z ZUS i postojowego.

„Tarcza turystyczna uchwalona pod koniec lata, nadal obowiązuje i dla wybranych branż przewiduje zwolnienie z ZUS i postojowe. Teraz mamy narzędzie do tego, żeby pomoc była kontynuowana, również dla branży turystycznej. A premier Morawiecki mówił o uruchomieniu tarczy PFR. Wśród branż będących adresatami tej pomocy jest szeroki zakres PKD właśnie z branży turystycznej” – przekonywał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

„Tarcza 6.0” wzbudziła szereg wątpliwości wśród senatorów opozycji. Zgłosili do niej ponad 300 poprawek, dlatego projekt wróci na komisję. Strona rządowa ma wtedy odnieść się do poszczególnych propozycji.

„Nie jest to doskonałe rozwiązanie. Określone instrumenty pomocy trzeba znowu uchwalać ustawami, stosując kolejne numery tarcz – mamy już do czynienia z szóstą wersją. Zakłada ona, że Rada Ministrów może przedłużać pomoc rozporządzeniami. Będzie jednak mogła to narzędzie stosować dowolnie i uznaniowo” – mówił senator Adam Szejnfeld prezentując założenia ustawy.

Według Adama Szejnfelda, „formalistyczne podejście poprzez PKD nie jest obiektywne, dużo lepszy byłoby kryterium spadku dochodów, a nie administracyjne, dotyczące samego kodu. Będą setki poprawek, których gro będzie dotyczyło uzupełnianie katalogu o inne potrzebne a nieuwzględnione PKD. Gdyby chodziło tylko o poziom dochodów, to nie byłoby konieczne.”

„Dodatkowe jednorazowe postojowe, możliwość skorzystania ze składek na ubezpieczenia społeczne – to najważniejsze instrumenty nowej wersji „tarczy antykryzysowej 6.0”. Pomoc nie uwzględnia jednak firm zatrudniających pracowników na innych zasadach niż stosunek pracy: pomija tych, którzy pracują na zleceniach i umowach agencyjnych. Skutek jest taki, że część firm nie może dostać pomocy i pracownicy zostają na lodzie. Nie mogą dostać postojowego ani innej formy pomocy, bo nie są przedsiębiorcami. Przez to mamy wiele dramatów i tragedii” – komentował.

Głosowanie nad projektem ma odbyć się jutro pod koniec tej sesji obrad Senatu.

“Tarcza” 6.0 na komisji senackiej. Wśród poprawek dalsza pomoc dla turystyki