Rzecznik MŚP: zwolnijcie przedsiębiorców z opłat czynszowych

Rzecznik MŚP apeluje do samorządów
Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP/fot. archiwum biura MŚP

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wystosował list do samorządowców skupionych w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich, w którym zwraca się o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię oraz zastosowanie ulgi w czynszu.

Jako pozytywny przykład dobrej woli, Rzecznik MŚP podaje Kalisz, w którym władze samorządowe podjęły już kroki mające na celu ulżenie w trudnej sytuacji przedsiębiorcom.

O podobne działania zwracają się również organizacje i izby turystyczne. Postulują przy każdej okazji obniżenie wszelkiego rodzaju opłat zbieranych przez miasta i gminy. Warta ponad 22 mld złotych branża oczekuje pomocy od państwa, czeka na ogłoszenie programu osłonowego. Pomoc samorządów byłby kolejnym krokiem w walce o utrzymaniu wielu firm przy życiu.

Oto pełna treść apelu:

Funkcjonujemy w szczególnym czasie dla całego społeczeństwa. Wszyscy martwimy się o zdrowie swoje i naszych bliskich, staramy się respektować ograniczenia nałożone przez rząd, mające na celu zwalczanie epidemii. Jednostki samorządu terytorialnego także aktywnie włączyły się w te działania.
Niestety ekonomiczne skutki pandemii już odczuwają mali i średni przedsiębiorcy.
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wielu z nich musiało zamknąć swoją działalność – nieczynne są restauracje (z wyjątkiem sprzedawania dań na wynos), miejsca rozrywki, siłownie, biura podróży. Nie dość jednak, że pozbawieni są oni dochodu, w dalszym ciągu ponoszą wiele kosztów. Muszą opłacić pracowników, zapłacić podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne. Wielu z nich wynajmuje lokale, które należą do gminy, dlatego zwracam się do Państwa z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale
– z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię, z wyjątkiem opłat za media
(woda, ścieki, odpady komunalne). W sytuacji zaś lokali użytkowych, których najemcy nadal prowadzą działalność, ale zaistniała sytuacja wpłynęła znacząco na spadek ich obrotów – proszę
o zastosowanie ulgi w czynszu, która pozwoliłaby częściowo zrekompensować im spadki dochodów.

Z radością przyjąłem informacje, że część samorządów np. Miasto Kalisz zdecydowało się już takie działania.
Bardzo proszę o szybkie podjęcie inicjatywy w tym zakresie aby pomóc uratować firmy oraz miejsca pracy w zarządzanych przez Państwa miastach i gminach.
Biorąc powyższe pod uwagę, to przepis art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przewiduje, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.