Rozstrzygnięto konkurs POT na najlepszą pracę magisterską “Teraz Polska Turystyka”

fot. Polska Organizacja Turystyczna

Jury Kapituły Konkursowej wybrało troje laureatów oraz zdecydowało o przyznaniu siedmiu wyróżnień. Organizatorami konkursu były Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Wsparcia udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Celem przedsięwzięcia była promocja prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski, wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki, promocja młodych talentów oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków.

“Polska branża turystyczna potrzebuje ludzi, którzy mają solidne podstawy teoretyczne do pracy w turystyce. Gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie wyboru ścieżki wymagającej chęci, pasji i zaangażowania” – przyznał Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W konkursie wzięli udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których prace dotyczyły turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski, zostały obronione nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020 roku i ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry. Analiza nadesłanych prac magisterskich trwała dwuetapowo poprzez półfinał weryfikujący zgłoszenia i prace.

Jury Naukowe dwukrotnie spotykało się w celu dyskusji, wymiany poglądów, oceny metodologicznej, poprawności, oryginalności poruszanej w pracach tematyki. Ocenie podlegały także oryginalność, sposób analizy i argumentacji założonej tezy badawczej.

“Siłą naszej turystyki zawsze byli ludzie. Ostatnie dwa lata to odpływ kadr i olbrzymia fluktuacja w branży, co miało przełożenie na jakość świadczonych usług. Jestem podbudowany tematyką prac i obszarem zainteresowań uczestników, którzy poruszali kwestie takie jak infrastruktura, turystyka osób z niepełnosprawnościami czy budowanie produktu turystycznego na podstawie książek, filmów i gier. To pozwala patrzeć z dużą nadzieją na przyszłość polskiej turystyki” – stwierdził Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

W wyniku prac kapituły ekspertów i Jury Naukowego dokonano oceny i wybrania najciekawszych prac. Wyłoniono troje laureatów z nagrodami za I, II i III miejsce na kwoty odpowiednio 5 tys. zł., 3 tys. zł i 2 tys. zł oraz 7 instytucjonalnych wyróżnień.

“Cieszymy się, że znów mogliśmy współpracować z Polską Organizacją Turystyczną. Turystyka jest jedną z głównych gałęzi promocji kraju. Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach nasz konkurs będzie cieszył się jeszcze większą popularnością, a pełni pomysłów młodzi ludzie będą szukać sposobów na rozwój swój własny, ale i gospodarczy Polski” – mówił Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Zgłaszane prace dotyczyły głównie turystyki krajowej, prezentującej walory czy diagnozowanie potencjału szlaków, parków narodowych i atrakcji regionalnych oraz turystyki rowerowej i kulturowej. Przedstawiano analizę zachowań, motywacji i preferencji turystów.

Prace spełniały wymagania pod względem doboru źródeł informacji, terminologii, spójnego wnioskowania z zebranych danych wtórnych. Prace z obszaru turystyki przyjazdowej do Polski ujmowały analizę procesu kreowania marki na podstawie studium przypadków.

Laureaci nagród trafnie założyli hipotezy, które znalazły odzwierciedlenie w treści logicznego ciągu konstrukcji prac. Wyjątkowość wyłonionych prac magisterskich do nagród opiera się poza wysoką notą punktową, przede wszystkich bardzo kompleksowym i spójnym przekazem studium przypadku.

Propozycje rozwiązań dla krajowych i zagranicznych turystów w pełni przekonuje o praktycznej stronie wygranych prac. Ich wyniki mogą zostać użyte do komercjalizacji produktów turystycznych czy dalszego zgłębienia zagadnień naukowych.

Laureaci

I miejsce – Aleksandra Werner za pracę “Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień dla Miasta Szczecin na Wybranych Przykładach” (Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Grażyna Rosa)

II miejsce – Natalia Czupryńska za pracę “Projekt szlaku filmowego z Wiedźminem po Południowej Polsce jako potencjalny produkt turystyczny” (SGGW, promotor: dr inż. Anna Sieczko

III miejsce – Kamila Gromadzka za pracę “Analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko-turystycznego Zamościa i okolic” (Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Marian Panasiewicz)

Wyróżnieni

Natalia Krupka (UAM w Poznaniu) – dyplom MSIT

Tomasz Święcicki (SGTiH Vistula) – dyplom POT

Weronika Czuchaj (UMCS w Lublinie) – dyplom POT

Patrycja Zacharewicz (PK w Koszalinie) – MSIT

Martyna Biernacka  (UJ) –  MSIT

Magdalena Krysicka (AWF Wrocław) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Anna Mazurek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Polski Bon Turystyczny wspiera branżę w sezonie zimowym